Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ledarskap och skolutveckling

Här hittar du information om litteratur och aktuella händelser för dig som arbetar i skolan och har ett ledar- eller utvecklingsuppdrag.

Träffa oss på NSK!

Du hittar Studentlitteratur i monter H02:11, där kan du titta närmare på vår utgivning för skolledare och upptäcka alla våra nyheter. 

Nordiska Skolledarkongressen är nordens ledande mötesplats för skolledare. Vi ses 19–20 mars 2024 – två fullmatade dagar för dig som leder och utvecklar skolan. Läs mer på NSKs hemsida.

Föreläsare 19 mars NSK – Judy Halbert & Linda Kaser

Forskarna Judy Halbert och Linda Kaser som under mer än 20 års tid drivit ett nätverk för utforskande förbättringsarbete i skolor runtom British Colombia, Kanada. Tillsammans med den nyzeeländska forskaren Helen Timperley har de utvecklat Den utforskande spiralen, ett vetenskapligt grundat ramverk för professionellt lärande där lyssnandet till elevers erfarenheter är en nyckel.

Tisdag 19 mars 13:15 - 14:00 Den utforskande spiralen

Tisdag 19 mars 14:10 - 14:50 Den utforskande spiralen i Sverige

Föreläsare 19 mars – Ann S. Pihlgren

Ann Pihlgren, filosofie doktor i pedagogik och forskningsledare vid Ignite Research Institute, går igenom vad som krävs av rektor för att språkutvecklingsprojekt ska bedrivas systematiskt och med uthållighet för att lyckas. Att leda framgångsrik språkutveckling innebär till exempel att välja de utvecklingsområden som faktiskt ger bestående resultat och göra språkutveckling till en del av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Tisdag 19 mars 15:35-16:15 Att leda språkutveckling i förskola och skola

Föreläsare 19 mars – Maria Heimer

Det är väl känt att bokläsandet sjunker bland barn och unga och att klyftan mellan de som läser mycket och de som inte läser alls växer. Vad kan just rektor göra för att stimulera läsning bland sina elever? I ett samtal mellan biträdande rektor Linnea Lindquist, Hammarkullsskolan, Hilma Olsson förläggare på Hegas förlag, Cecilia Stenman, ansvarig projektledare för Pirls-undersökningen på Skolverket, och Maria Heimer, skolbibliotekarie och författare till boken "Leda läsfrämjande", som vänder sig till bland annat skolledare, får vi syn på rektors viktiga roll för läsningen i skolan.

Tisdag 19 mars 14:10-14:50 Det är ju så tråkigt

Nyheter inom skolutveckling