Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Intervju med författarna till
Språkliga svårigheter i skolan

Julia Andersson och Elvira Ashby är logopeder med lång erfarenhet av arbete med skolelever. Nu är de aktuella med boken Språkliga svårigheter i skolan – Vad kan vi göra?

Varför skrev ni just denna bok?

Språket är viktigt för allt lärande och samtidigt har många elever språkliga svårigheter av olika skäl. Vi ville samla alla forskningsförankrade strategier som vi vuxna kring eleverna kan använda, både för att stötta deras språkutveckling och inlärningen i stort.

Vilka vill ni ska läsa den?

Vårt fokus är låg- och mellanstadiet, och vi skulle helst vilja nå alla som arbetar med elever som hamnat i språkliga svårigheter där. Beroende på om man är lärare, specialpedagog eller resurs kommer olika strategier passa extra bra – och när vi samarbetar kan vi göra stordåd.

För arbetslag som vill läsa och utveckla sitt arbete tillsammans finns det diskussionsfrågor längst bak i boken – men det går också att dyka rakt in i ett kapitel om något eleverna har svårt med, och bara köra! 

Kan ni ge exempel på strategier ni tar upp?

En strategi som går som en röd tråd genom boken handlar om visuellt stöd. Det vill säga att vi kan förstärka språket med bilder, gester och liknande, så att det blir lättare för alla elever att hänga med. Vi ger många exempel på hur man kan göra det, men det kan exempelvis vara att använda bilder som stöd när man går igenom nya begrepp.

En annan strategi är att aktivt arbeta med strukturen för olika texttyper. Genom att den blir tydlig för eleverna kan det bli lättare att både läsa och själv producera olika texter.

Ett sista viktigt råd är att arbeta med metakognitiva strategier, det vill säga att hjälpa eleverna att själva erövra strategier som fungerar i olika situationer. Det kan vara att stanna upp efter varje stycke man har läst och kontrollera att man verkligen förstått. Eller hitta en bra strategi för vad man gör om man stöter på ett okänt ord. Om vi får en elev att börja använda de här strategierna spontant gör det stor skillnad!

Vi ville samla alla forskningsförankrade strategier som vi vuxna kring eleverna kan använda, både för att stötta deras språkutveckling och inlärningen i stort.

Elvira Ashby är leg logoped och har arbetat med barn inom olika verksamheter i snart tjugo år. Hon är också författare till flera lite extra språkstimulerande barnböcker i serierna Ajja Bajja och Snicksnacksnoken.

Julia Andersson är legitimerad logoped med specialpedagogisk kompetens och lång erfarenhet av arbete i skolan.