Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Marknadsföring

På Studentlitteratur arbetar vi med en genomtänkt kombination av marknadsaktiviteter för att varje bok ska nå sin målgrupp. Vi har breda kontaktnät, goda relationer med återförsäljare och gedigen marknadskunskap inom de områden där vi verkar. Din bok är alltså i goda händer.   

Ett samarbete mellan förlag och författare 

Varje bok har sina speciella förutsättningar, där typen av produkt och dess målgrupp står i centrum. Därför arbetar vi med olika produkter på olika sätt. Här är du som författare en viktig resurs och samarbetspartner. Tillsammans drar vi nytta av din specialistkompetens och ditt nätverk i arbetet med att väcka intresse för din bok.

Inom Studentlitteratur arbetar marknadsavdelningen, säljare, kundansvariga och kundservice nära förläggare, redaktörer, läromedelsutvecklare och produktchefer. Denna nära samverkan är och förblir avgörande för våra framgångar som förlag. Nedan kan du läsa mer om ett antal marknadsföringsaktiviteter vi arbetar med.


Nyhetsbrev, kataloger och broschyrer

Vi har ett stort antal ämnesspecifika nyhetsbrev som regelbundet presenterar vår utgivning. Här ryms även relaterat innehåll som användningstips, recensioner, författarintervjuer och inbjudningar till evenemang. Varje år producerar vi också kataloger och broschyrer.


Mässor, konferenser och personliga besök

Studentlitteratur medverkar på ett stort antal mässor och konferenser varje år. Där presenterar vi både nya och etablerade böcker, och våra kunniga medarbetare kan diskutera dem på djupet. Våra säljare är ofta på resande fot och gör regelbundna skolbesök där de presenterar och diskuterar läromedel. På samma sätt besöker våra förläggare en mängd institutioner på landets lärosäten varje år.


Mediebearbetning

Vi skickar recensionsexemplar till relevanta medier och skriver pressreleaser i de fall vi bedömer att det gynnar bokens försäljning. Pressexemplar skickas både på initiativ av oss och när det efterfrågas av journalister.


Provexemplar

För att målgruppen i lugn och ro ska kunna utvärdera hur produkten fungerar i undervisningen erbjuder vi i många fall kostnadsfria provexemplar av läromedel och kurslitteratur. Vi lyfter möjligheten att beställa provexemplar på vår webb och i samband med andra aktiviteter. 


Studentlitteratur.se

Alla våra produkter och författare presenteras på studentlitteratur.se där vi även har en egen webbshop. Vår webb är en viktig marknadsförings- och försäljningskanal och vi arbetar aktivt med att på olika sätt driva trafik hit.


Sociala medier

Vi är aktiva i sociala medier. Om du också är det kan du pinga oss i inläggen så hjälper vi till att ge dem ökad spridning. Behöver du hjälp med att komma igång stöttar vi dig gärna.