Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tre frågor till Jennie Bengtsson

Författare till boken Verkliga mottagare

Jennie Bengtsson är språkläraren i svenska, SVA och engelska som tagit undervisningen ett steg längre. Genom att hjälpa och uppmuntra eleverna att få verkliga, relevanta mottagare till de tal och texter som de producerar i sina lärandekontexter skapar hon mening i klassrummet och för eleverna. Jennie Bengtsson har både skrivit en bok och gjort ett digitalt utbildningspaket om verkliga mottagare.
Vad är det hon kallar för ”verkliga mottagare”, hur går det till och vilka är vinsterna med arbetssättet?

Kan du förklara vad du menar med ”verkliga mottagare” samt beskriva vinsterna med att arbeta på detta sätt i undervisningen?

Jag menar att det som eleverna producerar, oavsett om det är skriftigt eller muntligt, blir bättre om eleverna har en konkret mottagare. Om mina elever ska recensera en bok de läst, så kan den recensionen till exempel vara tänkt som inspiration för en annan klass när de ska välja bok. Om en elev ska skriva en argumenterande text om vad som kan förbättras i skolan, så kan texten få lov att komma till rektorn. Om en elev i sin modersmålsundervisning ska berätta om en person som betytt mycket för honom eller henne – bjud in den personen att lyssna eller spela in när eleven talar och skicka filmen till den som eleven talar om.

Fördelen är att vi skapar ett verkligt sammanhang för eleverna, där språket blir verktyget för att förmedla något och där språket bär innehållet. Helt plötsligt blir det viktigt på riktigt för eleverna att texten eller talet går att förstå. Alla små komponenter som vi arbetar med sätts samman till en stor helhet där fokus är att nå människan på andra sidan av talet eller texten. Det finns helt plötsligt ett syfte med att göra uppgiften och det finns en nerv i slutprodukten. Uppgiften som eleven får betyder någonting, den blir inte bara en uppgift som landar i lärarens inbox eller skrivbordslåda, den blir på riktigt.

Vinsterna jag ser är att ambitionsnivån ökar, lusten ökar och att resultaten blir bättre tack vare att det finns en meningsfullhet i det eleverna gör. Det finns ett sammanhang där eleverna är delaktiga.

Eleverna ombeds ofta att skriva för en mottagare som är påhittad eftersom de ska visa att de kan mottagaranpassa och då kan vi väl lika gärna ha en en mottagare som finns i verkligheten - en verklig mottagare.

Allt lärande blir mer effektivt när eleverna får möta ett meningsfullt språk i ett naturligt sammanhang.

Hur kan en verksamhet och lärare konkret arbeta med verkliga mottagare i undervisnings- och lärandekontexten?

Ofta delas det värdeskapande arbetet in i tre olika steg där steg ett är fokus på vad som sker i klassrummet, steg två på det som sker på skolan och steg tre på det som sker utanför skolans kontext.

Jag rekommenderar alla som är nyfikna att starta på steg ett. Börja i det lilla, låt elever skriva för varandra. Låt elever hjälpa varandra. Se eleverna som resurser till varandra. De kan tipsa varandra om böcker som de kan läsa, de kan läsa sagor de skrivit för varandra. I steg två kan du ha ett utbyte mellan två olika klasser, gärna i olika åldrar. En elev i årskurs nio kan berätta för årskurs sju vilka de största skillnaderna är mellan att läsa franska i sjuan kontra i nian. Elever som skriver artiklar på engelska i årskurs sju skulle kunna sätta samman dem i ett kompendium som de ger till en klass i femman. Det finns egentligen inga hinder för vad som går att göra.

Jag brukar låta mina elever i svenska som andraspråk intervjua personer på skolan för att de ska få öva på språket men också för att de ska lära känna skolan och skolans personal. Artiklarna som skrivs sätts sedan ihop till ett häfte som läggs i personalrummet så att personalen kan läsa vad de skrivit. Mina elever brukar också spela in små filmer till föräldramötet där de berättar om olika saker de gör i de olika ämnena just då. Filmen fungerar också som en igenkänningsfaktor för föräldrarna, eftersom eleverna kan hälsa dem välkomna på sina modersmål.

 

Hur tycker du att en verksamhet eller lärare bäst arbetar med ditt digitala utbildningspaket Verkliga mottagare?

Utbildningspaketet består av fem, sex olika delar som var och en kan ligga till grund för en ämneskonferensträff, med en del praktiska saker att göra mellan träffarna. Det börjar med lite inspiration i form av filmer. Därefter blir det större fokus på aktiviteter som man kan gå ut och prova i sina klasser. Jag skulle därför rekommendera att man låter Verkliga mottagare ligga till grund för ämneskonferenserna under ett helt läsår, även om man naturligtvis också kan välja att arbeta med materialet under en kortare period.