Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tre snabba frågor till Ann S. Pihlgren

Aktuell med boken Uppföljning och utvärdering av förskolans undervisning

På vilket sätt kan systematiskt kvalitetsarbete främja hög kvalitet i förskolan? 

Det systematiska kvalitetsarbetet handlar just om att skapa allt bättre kvalitet i verksamheten! I förskolan innebär det i huvudsak att se till att undervisningen leder till lärande och att omsorgen skapar trygga relationer, så att barnen vill och kan ta itu med det ofta ganska ansträngande arbete som det innebär att utvecklas och lära sig. I det systematiska kvalitetsarbetet konstaterar förskolepersonal och ledning verksamhetens nuläge och hur det kan förbättras och utvecklas.

Du skriver både om uppföljning och utvärdering – vilken är skillnaden och varför är den skillnaden viktig? 

Det är faktiskt läroplanen som använder de här båda begreppen. Lpfö 18 anger också att såväl uppföljningen som utvecklingen ska leda till utveckling av verksamhetens kvalitet. Med uppföljning menas de dagliga och veckovisa aktiviteter som förskolepersonalen genomför för att följa upp hur barnen lär sig och utvecklas utifrån frågan: "Har undervisningen lett till det lärande som vi planerade?" Det är viktigt eftersom det leder till att man får syn på den fortsatta progressionen i undervisningen, alltså förskolepersonalen ska planera för det fortsatta lärandet vid nästa undervisningsaktivitet. Med utvärdering tillkommer ytterligare en faktor - här ska resultatet också värderas. Utvärdering handlar alltså om att ställa sig frågan: "Har alla barn fått del av den undervisning som de har rätt till enligt läroplanen?". Det är viktigt att göra med jämna mellanrum eftersom verksamheten på så sätt får syn på områden som man lyckas väl med och områden som behöver utvecklas. I förlängningen är båda viktiga eftersom de är sätt att garantera förskolans likvärdighet för alla barn.  

Vilka är dina viktigaste tips när en verksamhet vill börja förbättra sin uppföljnings- och utvärderingspraktik? 

Börja med att följa upp undervisningens resultat varje vecka genom att redan när du planerar veckans aktiviteter ange vilket lärande som undervisningen ska leda till. Då vet du om din undervisning är av god kvalitet. Med jämna mellanrum kan det också finnas anledning att fundera över om alla barn har fått med sig det lärande som de har rätt till enligt läroplanen. Här är det särskilt viktigt att rektor och huvudman stöttar den fortsatta utvecklingen genom att fråga förskolepersonalen efter resultat och att uppmuntra till analys av resultaten.