Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tre frågor till Marie Lindvall Wahlberg och Anne-Charlotte Carlsson

Författare till boken Framgångsfaktorer i förskolan – för ledare och medarbetare i praktiken

Varför skrev ni den här boken?
Vi har arbetat med förskolan och dess utveckling i större delen av våra yrkesverksamma liv. Där har vi sett hur viktig förskolan är för barn och vi vet också att förskolan därmed har potential att förbättra samhället. Boken har varit ett sätt för oss att aktivt delta i samtalet kring de framgångsfaktorer som Skolforskningsinstitutet visat vara viktiga för utvecklingen av förskolan. Vi vill bidra utifrån vår långa praktiska erfarenhet. 

Hur kan man använda boken?
Boken ger inblick i det praktiska arbetet med utveckling av förskolan och bidrar därmed till kunskap som passar förskollärarutbildning och rektorsutbildning. Den kan också bilda utgångspunkt för att utveckla den egna praktiken. Boken ger inblick i praktiken men vi berättar även om med den forskning, teori och metod som varit viktig för oss i vår verksamhet.
 
Om ni lyfter fram tre viktiga saker som ni kommit fram till i arbetet med boken – vilka skulle det vara?

  1. Förskolan har en outnyttjad potential som en viktig del av samhället då förskolans tvärdisciplinära arbetssätt stödjer viktiga kompetenser: förmåga till självreglering, samarbete, att se olikhet som en tillgång samt innovation och nytänkande. Barn ska tidigt få uppleva sig som kompetenta, handlingskraftiga och delaktiga i samhället, det är en friskfaktor för livet.
  2. Med en modern och mer anpassad organisation, som svarar mot dagens krav på svensk förskola enligt skollagen och läroplanen, skulle förskolan kunna göra betydligt större skillnad för barn och familjer på både kort och lång sikt. Framför allt kring områden som språk- och kunskapsutveckling, psykisk och fysik hälsa. Hälsan är en grundläggande del av förskolans 
    demokratiuppdrag och starten på ett livslångt lärande och ett gott liv.
  3. Satsningar på barn i åldern noll till fem år ger den absolut högsta avkastningen för ett samhälle och enskilda barn. Därför behöver vi alltid lägga ett nyttoperspektiv på stora som små val vi gör i förskolan, och ställa oss frågan: Vilken nytta kommer det här ha för barnen? Vi behöver också säkerställa kompetensförsörjningen så våra medarbetare både har rätt kompetens och villighet att utvecklas och lära nytt. Ett coachande ledarskap är en nyckelfaktor för att lyckas med detta.

Anne-Charlotte Carlsson har mångårig erfarenhet av att vara rektor och förskollärare. Hon skriver om reflektioner och erfarenheter kring dessa roller och nivåer i styrkedjan.

Marie Lindvall-Wahlberg har på olika nivåer varit verksam i förskola/skola sedan 1982, varav de senaste 16 åren som chef. Parallellt med chefsuppdraget har hon utvecklat metoder och verktyg för att barn och vuxna ska kunna känna att de lyckas.