Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Vetenskapliga publiceringskanaler

Studentlitteratur som publiceringskanal är med på den så kallade Norska listan, en databas över vetenskaplig publicering som drivs av norska Universitets- och högskolerådet i samarbete med Norsk Senter for Forskningsdata. Listan har betydelse för bland annat meritvärdering och medelstilldelning och används även i Sverige.

Så fungerar det

En publikation anses kvalificerad för Norska listan om den:

  • presenterar nya rön eller insikter,
  • har en form som gör resultaten möjliga att pröva eller möjliga att använda i fortsatt forskning,
  • har ett språk och i en form som gör den tillgänglig för de flesta forskare som kan ha intresse av den (svenska eller norska godtas)
  • och förekommer i en godkänd publiceringskanal.

Prövningen av om den enskilda titeln i övrigt kvalificerar sig görs i Norge vid den enskilda institutionen som, om den finner att titeln når upp till kraven, lägger in titeln i databasen CRIStin. När svenska lärosäten använder registret över vetenskapliga publiceringskanaler görs prövningen av den enskilda titeln enligt respektive lärosätes eller institutions egna rutiner. I Sverige pågår det ett arbete med att ta fram ett liknande register.

Undrar du över något?

Om du har frågor om Norska listan, kontakta gärna någon av våra förläggare eller vår bolagsjurist Jerker Fransson.