Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

 

Ett viktigt verktyg i förskolans långsiktiga kvalitetsarbete

Intervju med Gunilla Gustafson

 

Mottot för Förskoleforum är ”Näring för nyfikna”. Det är också precis vad det är tänkt att vara. Här finns forskningsbaserade artiklar, verktyg och en expertpanel redo att svara på frågor från nyfikna förskolepedagoger. En ovärderlig del av ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, menar områdeschefen Gunilla Gustafson i Växjö.

Sedan 2007 driver Studentlitteratur Förskoleforum, Sveriges största digitala plattform för kompetensutveckling i förskolan. Här finns över 2 000 sökbara artiklar, alla skrivna av forskare, författare och praktiker inom relevanta och aktuella ämnen, och dessutom mallar, verktyg och filmade korta föreläsningar för utveckling och inspiration i förskolan. En expertpanel finns också tillgänglig för att svara på frågor om alltifrån måltidsstrategier och barnmedicin till juridik och flerspråkighet.

I dag används Förskoleforum i över 225 svenska kommuner, i kommunal såväl som privat förskoleverksamhet. Av enskilda förskolepedagoger, gemensamt i arbetslag och som en del av förskolors och kommuners systematiska kompetensutvecklingsarbete. En av de kommuner som gjort valet är Växjö. Sedan 2015 har kommunen en licens som ger alla medarbetare på Växjös 59 förskolor tillgång till Förskoleforums hela utbud. För områdeschefen Gunilla Gustafson är det ett viktigt verktyg i förskolans långsiktiga kvalitetsarbete.

– Vi har definierat en rad områden som vi vill sätta särskild fokus på i förskolan, som hållbarhet, språkutveckling och mångkulturalitet. Med Förskoleforum får vi det vetenskapliga stöd vi behöver i det arbetet, säger Gunilla.

Gunilla Gustafson är områdeschef för östra området inom Utbildningsförvaltningen i Växjö kommun.

Att hitta tid för kompetensutveckling kan vara svårt. Förskoleforum finns alltid där precis när det behövs.

Tips om aktuella artiklar på Förskoleforum har tagits upp på rektorsmöten, men i övrigt är det i hög grad upp till de enskilda förskolorna att bestämma hur de vill använda Förskoleforum, utifrån behoven man har. Och varje pedagog har ett eget konto att kunna använda på eget initiativ. Det är också en viktig poäng med Förskoleforum, säger Gunilla.

– Flexibiliteten är jätteviktig. Det är helt omöjligt för oss att kunna åka på kompetensutveckling allihop på en gång. Förskoleforum finns alltid där precis när det behövs, det blir något du gör i stället för att googla.

Gunilla uppskattar också samarbetet med Studentlitteratur. Hon har bland annat deltagit i Förskoleforums referensgrupp med ett 40-tal ledare på förvaltningsnivå från andra kommuner, en möjlighet att spegla den egna verksamheten i andras och samtidigt kunna bidra med förslag till plattformens innehåll.

Att digital kompetensutveckling är värdefullt har blivit extra tydligt under covid-19-pandemin, menar hon. När möjligheterna att träffas fysiskt för föreläsningar och workshops försvann, blev Förskoleforum ett sätt att hålla kompetensutvecklingen igång ändå.

– Det blev faktiskt vår räddning. Men även i normala tider är detta ett oerhört effektivt sätt att hantera den ständiga bristen på tid för planering och utveckling. Dessutom kan man vara säker på att innehållet är vetenskapligt grundat och vi kan till och med skicka iväg frågor till experter. Det är lyxigt!