Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

De satsar på språket – så stöttar Eslöv sina pedagoger

Intervju med Eva Mellberg

 

För att klara det utbildande uppdraget i förskolan krävs inte bara duktiga pedagoger. Det krävs också ordentlig stöttning från ledning och förvaltning. I Eslöv i Skåne har man de senaste åren medvetet satsat på att skapa rätt förutsättningar för personalen. Det handlar om att delta i forskningsprojekt, kompetensutveckla genom bland annat Förskoleforum och genomföra konkreta förbättringar – som helt nya bibliotek.

Förskolan är en ganska ny skolform. Utbildningsuppdraget skrevs in i läroplanen först 2011. Men att ändra traditioner och skapa en ny kultur tar tid. Det menar Eva Mellberg, avdelningschef för förskola i Eslövs kommun. 

– Förskolan har inte riktig velat betrakta sig som barnets första skola, men successivt börjar vi tvätta bort daghemskulturen genom att professionalisera och lyfta pedagogernas kompetens, säger hon. 

Och i Eslöv är det språkutvecklingen som är i fokus. Ett fungerande språk är avgörande för att lyckas med både skolgång och som människa, menar Eva.

– Nu är jag förvisso svensklärare i botten, men jag tänker att språket är vårt absolut viktigaste redskap.

Insatser för språkliga framsteg

Ett av verktygen som används i språksatsningen är Studentlitteraturs tjänst Förskoleforum. En plattform för kompetensutveckling med tillgång till fler än 2 000 artiklar och nyheter inom läroplanens alla områden.

– Förskoleforum är som en stor bukett blommor att plocka från beroende på var man befinner sig som pedagog, säger Eva.

EVA MELLBERG är avdelningschef för förskola i Eslövs kommun och har mångårig erfarenhet av utvecklingsfrågor inom förskola och skola. Hon är svensklärare i botten och brinner för språkutveckling. Eslövs kommun hamnade i blickfånget hösten 2023 när man beslutade att begära in intyg om arbetstid från vårdnadshavare med barn på förskola.

Förskoleforum är som en stor bukett blommor att plocka från beroende på var man befinner sig som pedagog.

Hon berättar att plattformen har blivit en viktig och välanvänd resurs i språkutvecklingsarbetet. Här kan pedagoger själva välja fördjupningsmaterial utifrån sin barngrupp och undervisning, och rektorer lyfter ofta forskning och artiklar att diskutera på konferenser. Som exempel på användningsområden tar Eva Mellberg den stora satsningen som nyligen genomfördes på nya förskolebibliotek i kommunen. Alla 27 förskolor utrustades med helt nyinköpta böcker.

– I projektet bad vi alla pedagoger att titta på Maria Heimers filmer om högläsning som finns på Förskoleforum. Högläsning är centralt för barns språkutveckling, säger Eva och fortsätter: 

– Tidigare har förskolan varit lite av en slasktratt för utsorterade böcker, men det är jätteviktigt vad vi har för litteratur. Den ska vara både normkritisk och språkutvecklande.

Andra språkinitiativ i kommunen är att jobba utifrån språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA), och ha tillgång till experter inom språk, läsning och skrivande. Dessutom deltog man, som en av nio kommuner i landet, i det treåriga utvecklingsprogrammet Flerstämmig undervisning i förskolan, med Malmö universitet som forskningspartner. 

Men att ligga i framkant och satsa kostar pengar. Här har Eslöv tagit till ett omskrivet grepp genom att begära ut intyg om arbetstid från vårdnadshavares arbetsgivare. 

– Det handlar om att frigöra tid för våra pedagoger, men också om att vara varsam med skattemedel och lägga dem på rätt saker. Vi vill även i fortsättningen kunna satsa på att våra barn får den bästa möjliga förskolan, säger Eva Mellberg.