Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Intervju om boken Upptäck skolans döda vinklar 

Varför skrev du boken "Upptäck skolans döda vinklar – skapa elevcentrerad dialog”?

Jag skrev boken för att jag i mina tre roller, som förälder, lärare och rektor, ofta har sett att problem uppstår i dialogen i skolan. Det är i dialogen och relationen som verkliga resurser och framåtdrift skapas. När det uppstår svårigheter i samarbetet uppstår det som jag kallar skolans döda vinklar. Man når inte längre fram till varandra, ser inte varandra som de viktiga resurser vi är och eleven är den som drabbas värst när detta uppstår. Döda vinklar kan uppstå organisatoriskt, inom en personalgrupp, mellan elev och lärare samt mellan skola och hem. I min bok lyfter jag arbetet med elevcentrerad och relationell dialog och jag lyfter betydelsen av löpande resursinventering. Jag har också ofta sett att en problematisk situation med ganska små medel kan räta på sig och ta ny positiv fart igen, om alla arbetar mot samma mål. Döda vinklar behöver upptäckas, åtgärdas och förebyggas i skolan.

Vem tycker du borde läsa den här boken – och varför?

De som nyfiket och självkritiskt vill inventera sin verksamhet, sin roll och sina arbetssätt bör läsa den här boken. Detta för att se hur man med ett annat förhållningssätt och delvis andra metoder kan gå från en död vinkel till en konstruktiv dialog. Jag ser att boken har flera olika målgrupper. Skolledare har primärt nytta av delarna som handlar om organisation och skapandet av en lokal skolkultur. Att arbeta med elevens röst i centrum, i en medveten dialog med hemmen samt med motivationshöjande insatser är delar som lärare och personalgrupper kan hitta nya vägar genom. Och jag tänker att föräldrar som emellanåt upplever det svårt att nå fram till skolan kan få hjälp och stöd i boken. Jag tror att en viktig bas för goda samarbeten i skolan är en ökad förståelse för varandras roller och uppdrag. Min önskan är också att lärare och rektorer under utbildning ska läsa min bok. För alla personalkategorier i skolan är det viktigt att kunna hantera komplexa situationer med mesta möjliga professionalitet, särskilt runt barn i behov av särskilt stöd. Jag vill att ett aktivt förebyggande arbete för att undvika döda vinklar i skolan skall ses som ett utforskande av hur skolans resurser och insatser bättre skall stötta eleverna och hemmen. Huvudmän och politiker har ett stort inflytande över all skolverksamhet. Boken bör vara till stor hjälp även för dem.

Vilka är bokens viktigaste budskap?

Bokens viktigaste budskap är att det finns mycket resurser och möjligheter i skolan som ibland hamnar i döda vinklar. Elevens mående och lärande skall vara i ständig fokus, detta enligt såväl skollag som barnkonvention. Om detta perspektiv missas så har en död vinkel av något slag uppstått. Då behövs skyndsamt agerande i ett nyfiket utforskande. Och det behövs kloka samarbeten. Rektor sätter sin grund i organisationen. Utifrån det så skapar verksamheten sin lokala kultur. Men i en hemmablindhet och ofta på grund av stress kan det uppstå döda vinklar. Det gör ofta att insatser blir utan avsedd effekt. En situation kan förvärras snabbt. Det är viktigt att fråga sig själv och varandra om vi i skolan gör det vi tror att vi gör. Eller om vi kan testa andra sätt med större framgång. Det viktigaste är att alltid ha eleven med i dialogen. Var är du? Vart vill du? Hur kan jag/ vi hjälpa dig på bästa sätt? Elever som haft det svårt i skolan och som blickar tillbaka upplever ofta att det inte var någon som lyssnade och förstod. Vi behöver lyssna. Jag styrka ger vi-känsla och vi-känsla ger stolthet. Målet är att eleverna skall kunna vara stolta över sig själva, att de ska känna framtidstro. I skapandet av det är skolan och hemmen lika viktiga.

Bokens viktigaste budskap är att det finns mycket resurser och möjligheter i skolan som ibland hamnar i döda vinklar. Elevens mående och lärande skall vara i ständig fokus, detta enligt såväl skollag som barnkonvention.

Om författaren

Lina Walin är legitimerad lärare, utbildad rektor och mamma till två barn i behov av särskilt stöd. Hon har 25 års erfarenhet av att arbeta i skolan och genom sina olika roller har hon fått en fler­dimensionell bild av det komplexa arbetet kring elever med utmaningar i skolan.