Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

De ger nycklar till hållbar skolutveckling

Intervju med Christian Lundahl & Larissa Mickwitz

Hur kan skolutveckling hålla över tid och involvera samtliga professioner? Det har forskare tillsammans med yrkesverksamma undersökt i ett projekt. Erfarenheterna har nu blivit en bok, ”Skolutveckling för hållbart lärande”.

Det var mellan åren 2017 och 2020 som forskarna Christian Lundahl, Larissa Mickwitz och Pia Skott ansvarade för ett forskningsprojekt i samarbete med Stockholms stad.

– Vi har alla lång erfarenhet av att undervisa på lärar- och rektorsprogrammet samt på studie- och yrkesvägledningsprogrammet. I samtliga dessa ingår moduler om skolutveckling, men det finns få exempel på hur man konkret kan arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet för att få det att hålla över tid. Det ville vi hitta en praktisk nyckel till, säger Christian Lundahl.

I forskningsprojektet ingick två kommunala skolor, en grundskola och ett gymnasium, där lärarna tampades med högpresterande elever och vårdnadshavare med höga krav. Många upplevde sig stressade och otillräckliga, såväl personal som elever. Kunskap blev ofta något som lärdes in utantill för att klara prov, men glädjen inför djupare bildning dränktes i prestationskrav. Hur skulle man egentligen komma åt problemen till det, förändra situationen och faktiskt få det att hålla över tid? För att möjliggöra arbetet bidrog Stockholms stad med resurser till projektet medan respektive skolledning satte ramarna och frigjorde tid för personalen.

När man jobbar med skolutveckling ska ramarna sättas av ledning, men inom dem är det viktigt att problemformuleringarna kommer underifrån.

 

– Man ville ha fokus på prestationskultur och borra djupare i vad som kunde förändras för att få en mer hållbar lärmiljö, för såväl elever som personal, förklarar Larissa Mickwitz.

Hon och hennes kollegor besökte skolorna vid ett antal tillfällen och hade inledande fokusgruppsintervjuer, teoretiska föreläsningar och workshops. Därefter fick personal ägna tid åt att gå runt i öppna seminarierum där olika undergrupper formades.

– När man jobbar med skolutveckling ska ramarna sättas av ledning, men inom dem är det viktigt att problemformuleringarna kommer underifrån. Personalen måste få jobba med frågor som de själva upplever som viktiga, säger Christian Lundahl.

Några valde exempelvis att fördjupa sig i hållbar bedömning, läste in sig på temat, diskuterade, testade olika nya grepp i undervisning och utvärderade varandras arbete.

– Det blir ett kollegialt lärande som utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns så mycket kunskap bland erfarna lärare och annan skolpersonal. Utmaningen är att få det att leda till faktisk utveckling och förändring i stället för att stanna i fikarummet, säger Larissa Mickwitz.

Efter en tid av fördjupning i sitt respektive tema fick all personal ta del av varandras nya insikter och kunskaper genom avslutande seminariedagar.

– Det blir en stolthet att få visa vad man kommit fram till och dela med sig till kollegorna. Men skolutveckling blir aldrig färdigt, det är ständigt pågående med nya utmaningar, säger Christian Lundahl.

Nu finns boken om projektet ute. De båda forskarna har länge saknat just en sådan på marknaden, när de stått framför blivande lärare och rektorer.

– Det positiva är mixen av teori och praktik. Att vi forskare finns med och ger de teoretiska ramverken men att yrkesverksamma i olika roller och nivåer är med och skriver om sina konkreta erfarenheter, säger Larissa Mickwitz.

Larissa Mickwitz är universitetslektor på Stockholms universitet och verksam vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Hennes forskning fokuserar framför allt på lärarprofessionen, bland annat om professionsutvecklande processer och professionalism i bedömningsarbetet. 

Christian Lundahl är professor i pedagogik vid Örebro universitet. Han disputerade 2006 vid Uppsala universitet med avhandlingen: ”Viljan att veta vad andra vet”. Han forskar och utbildar bland annat om statlig styrning, utvärdering och bedömning och är verksam på Studie och yrkesvägledarprogrammet, lärarutbildningen och rektorsutbildningen.