Sverige
Privatperson Logga in

Avtal och rättigheter

Har du frågor om licensöversättningar? Behöver du tillstånd att kopiera eller återge delar ur våra böcker? Vi hjälper dig gärna.

Kristina Karlsson, Rights Manager
Tel. 046 - 31 21 99

Kajsa Kero, Rights Manager
Tel. 046 - 31 22 94

rattigheter@studentlitteratur.se

Kopiering och återgivning

Lärare har genom det så kallade BONUS-avtalet rätt att kopiera för sina elever/studenter enligt följande:

 • Du får bara kopiera för dina egna elever/studenter.
 • Du får bara kopiera för att komplettera en normal tillgång på läromedel.
 • Normal tillgång på köpta läromedel kan alltså inte ersättas med kopiering ur obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur.
 • Du får inte kopiera mer än 15 % av det totala antalet sidor, dock högst 15 sidor ur en bok.
 • Du får inte kopiera ur arbetshäfte som innehåller övningar, tester och liknande som är framtaget för engångsbruk.
 • Du har dock rätt att för eget bruk ta enstaka kopior av helt verk.
 • Vid all kopiering enligt BONUS- avtalet ska källa anges på kopian samt upphovsmannens namn.

För ytterligare information besök BONUS hemsida.

Kopieringstillstånd

Om du behöver kopiera mer ur en bok än vad BONUS-avtalet tillåter, är du välkommen att kontakta oss. Enklaste sättet är att fylla i uppgifterna i Ansökan om kopieringstillstånd längst ner på denna sida.

Vi kan oftast bevilja ett kopieringstillstånd och tar för detta normalt ut en avgift på 2 kronor per sida och exemplar + moms. Ansökan om kopieringstillstånd behandlas vanligtvis inom en vecka.

Återgivning

Om du vill återge något ur våra böcker, behöver du tillstånd för detta. Studentlitteratur är inte alltid rättsinnehavare, men du kan alltid börja med att kontakta oss för besked. De uppgifter vi behöver för att lätt kunna hjälpa dig är:

 • Titel
 • Författare
 • Sidnummer
 • Uppgifter om var du vill publicera detta material
 • Vilken marknad och målgrupp ditt material vänder sig till
 • Antal exemplar som kommer att tryckas/mångfaldigas

Licensöversättningar

Vi hanterar också köp- och säljrättigheter för licensöversättningar. Om du är intresserad av någon titel, kontakta oss gärna för ytterligare information samt option och läseexemplar.

Ansökan om kopieringstillstånd

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer