Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Avtal och rättigheter

Har du frågor om licensöversättningar? Behöver du tillstånd att kopiera eller återge delar ur våra böcker? Vi hjälper dig gärna.

Kristina Karlsson, Rights Manager
Tel. 046 - 31 21 99

Aude Plathner, Rights Manager
Tel. 046-31 22 02

rattigheter@studentlitteratur.se

Kopiering och återgivning

Lärare har genom det så kallade BONUS-avtalet rätt att kopiera för sina elever/studenter enligt följande:

 • Du får bara kopiera för dina egna elever/studenter.
 • Du får bara kopiera för att komplettera en normal tillgång på läromedel.
 • Normal tillgång på köpta läromedel eller kurslitteratur kan alltså inte ersättas med kopiering ur läromedel eller obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur.
 • Du får inte kopiera mer än 15 % av det totala antalet sidor, dock högst 15 sidor ur en bok.
 • Du får inte kopiera ur arbetshäfte som innehåller övningar, tester och liknande som är framtaget för engångsbruk.
 • Du har dock rätt att för eget bruk kopiera begränsade delar av verk eller sådana verk av begränsat omfång.
 • Vid all kopiering enligt BONUS- avtalet ska källa anges på kopian samt upphovsmannens namn.

För ytterligare information besök BONUS hemsida.

Återgivning

Om du vill återge något ur våra böcker, behöver du tillstånd för detta. Studentlitteratur är inte alltid rättsinnehavare, men du kan alltid börja med att kontakta oss för besked. De uppgifter vi behöver för att lätt kunna hjälpa dig är:

 • Titel
 • Författare
 • Sidnummer
 • Uppgifter om var du vill publicera detta material
 • Vilken marknad och målgrupp ditt material vänder sig till
 • Antal exemplar som kommer att tryckas/mångfaldigas

Licensöversättningar

Vi hanterar också köp- och säljrättigheter för licensöversättningar. Om du är intresserad av någon titel, kontakta oss gärna för ytterligare information samt option och läseexemplar.