Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tre snabba frågor till Malin Gren Landell

Vad var din främsta motivation och målsättning när du började skriva denna bok om skolfrånvaro och studieavbrott?

Det är flera skäl till att jag har skrivit boken. Ett skäl är att jag har sett en mycket positiv utveckling de senaste två-tre åren där socialtjänsten deltar i arbetet med frånvaro, tar initiativ till insatser och är intresserad av fördjupad kunskap om skolfrånvaro. Det finns många böcker som vänder sig till skolpersonal men tyvärr har det saknats böcker och stödmaterial för socialarbetare. Jag ville rusta med kunskap. 

Ett annat skäl är att socialarbetaren är så viktig när det gäller omfattande skolfrånvaro. Det behövs både ett pedagogiskt, psykologisk, medicinskt och socialt perspektiv. Det sociala perspektivet får inte alltid den status som det förtjänar. Med mer kunskap kan det sociala perspektivet få en större tyngd. Socialarbetaren kan komplettera övriga områden/yrkeskategorier/discipliner med kompetens att se hela systemet kring barnet, att interventera utifrån systemteori och att vara samordnare (mitt omslag med bläckfisk handlar just om att vara samordnare som håller ihop aktörer kring barnet och familjen). 

Malin Gren Landell är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och författare. Hon forskar om skolfrånvaro samt handleder och föreläser. Hon har arbetat på internationell, nationell och lokal nivå med skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri.

Det finns många böcker som vänder sig till skolpersonal men tyvärr har det saknats böcker och stödmaterial för socialarbetare.

Boken identifierar flera riskfaktorer för skolfrånvaro. Finns det några särskilda riskfaktorer som du anser är mest kritiska att adressera, hur kan socialt arbete användas för att förebygga och hantera dessa risker?

Det finns lika många orsaker som det finns barn och unga. Och det finns många riskfaktorer som inte uppmärksammas. 

  • Upplevd ensamhet
  • Autism och adhd är de faktorer som uppmärksammas mest men ändå brister stödet till de här barnen/eleverna.
  • Social utsatthet i form av att vara ung omsorgsgivare, att vara familjehemsplacerad och byta skola många gånger 
  • Frånvaro är en risk för fortsatt frånvaro (en vidmakthållande eller kvarhållande faktor som jag skriver om i boken). 
Hur tror du att användningen av din bok som kurslitteratur kan förbereda framtida yrkesverksamma inom socialt arbete för att effektivt hantera utmaningar relaterade till skolfrånvaro och studieavbrott?

Jag tror att boken ökar förutsättningarna för den yrkesverksamma att:

  • Känna trygghet i att utreda problematisk frånvaro - man får verktyg både i form av konkreta frågor, formulär och vilka områden man bör täcka av
  • Känna trygghet i att möta familjer – hur kan man förstå föräldrar i arbetet med skolfrånvaro och hur kan man möta när det finns låsningar
  • Få bättre möjligheter att få fram ungas röst och behov – den här boken vill framför allt lyfta fram de osynliga barnen – de som är hemma som ung omsorgsgivare och missar skolan, de placerade barnen som ständigt missar skolgången för att de flyttas runt, elever som skolkar och riskerar att hamna i gängkriminalitet därför att vi saknar intresse och metoder för att möta den här typen av frånvaro
  • Bli lyssnad på i samverkan med andra verksamheter – stärka socialarbetarens status och visa den viktiga rollen och den viktiga kunskap man har att bidra med.

Läs mer om ämnet på vår samlingssida om problematisk skolfrånvaro.