Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

 

I Luleå satsar man på en helhetslösning för
kompetensutvecklingen

Intervju med Susann Sunnarve och Maria Stark

 

För utvecklingsledarna Susann Sunnarve och Maria Stark i Luleå är att inspirera och utveckla förskolans medarbetare verkligen en hjärtefråga. I deras verktygslåda  finns både utrustning att låna, ett inspirationsrum att boka, tillgång till Förskoleforum för alla anställda – och inte minst Studentlitteraturs forskningsbaserade digitala utbildningspaket.

I Luleå kommuns förskoleverksamhet finns 51 förskolor, 24 rektorer, 800 medarbetare, 3 250 barn. Och två utvecklingsledare. Susann Sunnarve är ansvarig för kvalitetsarbete, kompetensförsörjning och tillsyn medan Maria Stark är utvecklingsledare för arbetsmiljö, lokalförsörjning och digitalisering. Tillsammans ska de se till att Luleås förskolor utvecklas till det bästa för både medarbetare, barn och föräldrar.

Relationen med Studentlitteratur för kompetensutveckling började redan för 10 år sedan när kommunen gav alla medarbetare access till den digitala plattformen Förskoleforum.

– Det var som att öppna en skattkista, säger Susann. Vi hade haft kontakt med några forskare innan, men inte så många. Nu fick alla tillgång till en otrolig idébank som ger ett helt annat djup i kvalitetsarbetet.

Utgångspunkten för utvecklingsarbetet är kommunens prioriterade områden för förskolan; språkutveckling, lärmiljöer samt styrning och ledning. Nyligen har man utökat förskolans s.k. kvalitetsdagar från fyra till sex dagar per läsår, vilket ger mer utrymme för temaarbete och fördjupad kunskapsinhämtning inom de tre områdena. Och det är här Studentlitteraturs digitala utbildningspaket kommer in, ett alternativ med flera fördelar.

Susann Sunnarve är utvecklingsledare för förskolorna i Luleå kommun, med ansvar för systematiskt kvalitetsarbete, kompetensförsörjning och tillsyn.

Maria Stark är utvecklingsledare för förskolorna i Luleå kommun, med ansvar för arbetsmiljö, lokaler och digitalisering.

Med utbildningspaketen behöver ingen vara rädd för att missa något.

– Att jobba med digital utbildning är helt i linje med våra ambitioner inom digitalisering, säger Maria Stark. Det är oberoende av tid och rum och upplägget kan anpassas efter varje förskolas behov. Det går inte att få ihop att 25 personer ska åka till Stockholm och risken är att kunskapen stannar hos den som varit iväg. Med utbildningspaketen behöver ingen vara rädd för att missa något, det går alltid att ta del av innehållet i efterhand.

Det första utbildningspaketet som köptes in var Elvira Ashbys utbildning om språkutveckling och det senaste handlar om förskolans kommunikation med vårdnadshavare. Tillsammans med kommunikationsvetaren Linn Eckeskog har man tagit fram ett skräddarsytt program med filmade föreläsningar och diskussionsfrågor som kommunens alla förskolor får tillgång till. Rektorerna har redan genomgått utbildningen och från oktober 2021 är det dags för medarbetarna.

– En sådan här satsning handlar mycket om att ge alla barn och föräldrar tillgång till en likvärdig förskola, men också om kvalitetssäkring. Förskolan ska bygga på vetenskaplig grund och genom forskningsbaserad utbildning på ett enkelt sätt säkerställer vi det. Dessutom är det positivt för kompetensförsörjningen. Vi skulle gärna vilja skylta med all kunskap man får om man börjar jobba hos oss, säger Susann.

Mitt i allt digitalt satsar Luleå också på det fysiska. Mitt i centrum har man byggt upp ett kompetensrum med inspirationsmaterial och utrustning där man bjuder in till träffar och som förskolans rektorer kan boka. Där medarbetarna kan byta miljö, få sitta på ”vuxenstolar” och utvecklas tillsammans. Med Studentlitteraturs digitala utbildningspaket
till exempel.