Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

 

Ett specialpedagogiskt
förhållningssätt för alla barns bästa

Intervju med Maria Ohlsson

 

När specialpedagogik diskuteras hamnar fokus gärna på skolan. Samtidigt betonas ofta vikten av tidiga insatser och förskolans läroplan lyfter tydligt fram att  förskolans utbildning ska utformas och anpassas med hänsyn till barns olika förutsättningar och behov. Med sin bok Ett specialpedagogiskt förhållningssätt i förskolan – förståelse, bemötande och pedagogiska strategier vill specialpedagogen Maria Ohlsson föra fram ett förhållningssätt där både pedagogens roll och barnets behov står i centrum.

Maria Ohlsson arbetar som specialpedagog vid förskoleförvaltningen i Malmö stad. Med erfarenhet från både grundskola och förskola ser hon hur förskolan har förändrats över tid.

– Utmaningarna är större i förskolan i dag och förskolepedagogens uppdrag är mer komplext. Därför finns det ett större behov av ett specialpedagogiskt förhållningssätt för att kunna erbjuda undervisning som möter alla barn.

Att stötta förskolepedagogerna i en utmanande vardag är Marias och hennes kollegors uppgift. Malmös specialpedagog- och psykologteam finns till för de kommunala förskolorna och ger stöd genom förebyggande, främjande och åtgärdande insatser för att alla barn ska få en bra förskola.

Marias uppdrag handlar bland annat om att handleda och fortbilda kring barn som på olika sätt utmanar pedagogerna, men framför allt stöttar hon pedagogerna i ett förhållningssätt som tar hänsyn till varje barns behov och förmågor. Hon betonar att god specialpedagogik i förskolan inte handlar om att sortera barn i fack utifrån ett bristtänkande, utan till stor del bygger på att främja en tillitsfull relation mellan barn och pedagoger. Det betyder att det viktigaste specialpedagogiska verktyget är pedagogen själv.

Maria Ohlsson är förskollärare, specialpedagog och blivande utbildare i Vägledande samspel ICDP med flera års erfarenhet från förskola och grundskola (F-9). Maria är verksam inom förskolan och stöttar pedagoger och skolledare bland annat genom handledning, råd och stöd, och fortbildning.

Anpassningar och stöd kan göra förskolan bra för alla barn.

– I en pressad vardag vill man gärna ha enkla lösningar, mer resurser och färdiga verktyg som ska lösa problemen, det är helt förståeligt. Men specialpedagogiska verktyg utan kunskap om hur och när de ska användas blir sällan den hjälp pedagoger önskar.

Med sin bok vill Maria bidra till förståelse för barns behov av stöd och pedagogens viktiga roll – och med några konkreta strategier och verktyg ge hopp i en ibland påfrestande vardag.

– När det handlar om anpassningar och stöd är det många gånger jag hör ”men alla de andra barnen då?”. Men anpassningar och stöd som gör skillnad behöver inte kosta, varken tid eller pengar. Att till exempel arbeta med struktur och tydlighet eller att medvetet arbeta med språkutveckling gynnar alla barn. Ett specialpedagogiskt förhållningssätt kan på så sätt bidra till en ökad kvalitet på utbildningen. Maria betonar att förskolan ska vara tillgänglig för alla barn och att alla barn ska ges förutsättningar för lek, lärande och gemenskap i förskolan.

– Barn behöver bli sedda och lyssnade på. Jag möter ibland barn som verkar tappat tilliten till de vuxna, redan i förskolan. Det känns sorgligt. Både för barnen, deras familjer och i förlängningen för hela samhället.