Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Kompetensutveckling och inspiration viktigt när Avesta satsar på förskolan

Intervju med Karin Vestman

Att leda en förskoleverksamhet som har växt rejält de senaste åren medför utmaningar. Men för resultatenhetschef Karin Vestman i Avesta är varje prövning också en chans att få vara med och bidra till utveckling. Bland annat är hon noga med att låta vidareutbilda sin personal – och där spelar den digitala kunskapsplattformen Förskoleforum en viktig roll. 

Lilla Avesta i södra Dalarna har de senaste åren upplevt en stor inflyttning. Bland annat har kommunen tagit emot många nyanlända svenskar och antalet barn i förskoleålder har växt med cirka 300 individer sedan 2014. Det har satt en viss press på bildningsförvaltningen och dess resultatenhetschef Karin Vestman.

– Vi har ökat med cirka 20 avdelningar och det har bland annat gjort det svårt att rekrytera behörig personal i den utsträckning vi hade önskat, säger hon.

Karin, som har en bakgrund som yrkesvägledare och senare förskolechef, kom till förvaltningen 2011. Hon är i dag ansvarig för en ledningsgrupp om tio rektorer och biträdande rektorer från sex olika förskoleområden samt ett barnomsorgskansli. Hennes främsta uppgifter är att leda, stötta och utveckla kommunens förskoleverksamhet.

– Vi jobbar mycket med gemensamma satsningar, framtagning av rutiner och kvalitativ fortbildning. Att få till ett starkt team är min främsta drivkraft, för rektorerna har ett tufft jobb och då behövs kollegor – ingen ska känna att de är en egen ö.

 

Karin Vestman är resultatenhetschef inom bildningsförvaltningen i Avesta, med ansvar för ledning, resultatuppföljning och kvalitetsutveckling av förskoleverksamheten.

De olika nivåerna på materialet hjälper oss att stötta vår personal oavsett utbildningsbakgrund

Den nationella bristen på behöriga förskollärare har bidragit till att Karin arbetar aktivt med att marknadsföra yrket utåt. Men det är inte bara viktigt att attrahera rätt personal, utan också att behålla den. Karin, som själv har en ständig törst efter ny kunskap, är övertygad om att kompetensutveckling är en av de viktigaste faktorerna. Därför drev hon för några år sedan igenom att all personal ska ha tillgång till Förskoleforum, en digital plattform med såväl fördjupande artiklar om nya forskningsrön som konkreta metodtips och föreläsningar.

– Det är ett fantastiskt forum som vi har mycket nytta av. Jag är så glad att vi satsade på det utifrån ett gemensamt beslut i ledningsgruppen. De olika nivåerna på materialet hjälper oss att stötta vår personal till kompetensutveckling oavsett utbildningsbakgrund.

För Karin är det centralt att all kompetensutveckling sker i ett sammanhang som grundar sig i en gemensam plan för verksamheten. Till exempel jobbar alla förskolor i Avesta i dag med en språksatsning utifrån den så kallade Före Bornholmsmodellen, en metod som innebär att man ökar den språkliga medvetenheten och i förlängningen underlättar barnens läs- och skrivinlärning. 

– Förskoleforum har här bidragit till att väcka och stimulera vår insats för att förstå hur man kan arbeta med högläsning så att det verkligen ger effekt för barnen.

Vid sidan av fortbildning har Karin och förvaltningen jobbat med att öka ingångslönen, minska barngrupperna och införa fler planeringsdagar. Dessutom byggs en ny stor förskola i de centrala delarna av staden. Karin konstaterar att Avesta har lyckats med den stora omställningen.

– Jag är så stolt över vad vi har gjort för våra barn och familjer i Avesta kommun.