Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Digitala verktyg lika viktiga som kritor och lego i Göteborgs förskolor

Intervju med Regina Enedahl

Att leda den digitala utvecklingen inom förskolan är inte alltid helt enkelt. Men utvecklingsledare Regina Enedahl i Göteborg upplever att frågan om digitala verktyg inte alls är lika kontroversiell i dag som tidigare – och att intresset bland personalen är stort.

Går det att lära en treåring att vara källkritisk? Kan man pussla på en Ipad? Hur snackar man nätmobbning med en fyraåring?

De här frågorna upptar mycket av Regina Enedahls vardag. Som utvecklingsledare och strategiskt ledningsstöd i digitalisering på förskoleförvaltningen i Göteborg arbetar hon för att förskolebarnen får en adekvat digital kompetens.

- Det digitala är jätteviktigt och ett verktyg precis som kritor eller lego, säger hon.

Hos Regina väcktes det digitala intresset redan på 90-talet när de första datorerna dök upp. Regina, som då arbetade som förskollärare, såg tidigt möjligheterna och vidareutbildade sig inom datapedagogik. Snart hamnade hon på förskollärarutbildningen vid Borås högskola där hon undervisade i digitalisering. 2019 fick hon sin nuvarande tjänst där hon leder ett nätverk med fokus på digitalt lärande för ett av stadens fyra utbildningsområden.

- Mitt jobb innebär att prata med rektorer och utbildningschefer och ta reda på vilka behov och förutsättningar de har. Jag frågar alltid vad arbetslaget har för vision med digitaliseringen och sedan kan vi börja arbeta hands on – vi fyller på med forskning, visar dem appar och andra spännande produkter.

Regina träffar varje vecka förskollärare som ansvarar för att barnen på just deras förskola får en relevant digital kompetens, och hon njuter av att se deras engagemang. Men det har inte alltid varit lätt att verka för digitalisering.

- Det finns fortfarande en diskurs om att det är bättre att vara ute och plocka kottar och gräva i sandlådan, men det har blivit bättre med åren. Jag tror många har insett att man kan göra både och. Att säga nej till digitalisering är som att säga nej till att jobba med matematik eller språk i förskolan.

Regina Enedahl är utvecklingsledare och strategiskt ledningsstöd i digitalisering hos förskoleförvaltningen i Göteborgs stad. Hon driver podcasten Förskola 2PoddNoll om digitalisering i förskolan tillsammans med Stefan Osla.

Att säga nej till digitalisering är som att säga nej till att jobba med matematik eller språk i förskolan.

Hon säger att nyckeln till digital framgång framåt är att gräva där man står.

- Vi vet att vi kommer att få stora barngrupper framöver och att antalet förskollärare inte ökar i samma takt. För att ändå få kvalitet i förskolan måste vi vara kreativa. Kulturen behöver förändras så att vi inte hamnar i ”om vi bara hade mer personal, om vi bara hade fler iPads”. Vi måste se vad vi har här och nu och göra det bästa av det. För det krävs dialog och ledarskap.

För Regina är det tydligt att kompetensen hos personalen är den största kvalitetsfaktorn inom förskolan. Hon ser det som sin egen största uppgift att se till att just den digitala kompetensen kommer alla barn till gagn genom att inspirera personalen – inte att tvinga det digitala på dem.

- Mitt arbete bygger på att stötta utifrån den aktuella förskolans behov, att ha en dialog och möta deras verklighet. Och det lönar sig verkligen. Det absolut roligaste i mitt jobb är att höra hur kunskapen har tagits emot i barngruppen, det är då vi ser det faktiska resultatet av vårt arbete.