Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Avtal och rättigheter

En viktig förutsättning för en fungerande relation mellan förlag och författare är en grundläggande fördelning av rättigheter och skyldigheter. Denna reglering återfinns i vårt förlagsavtal.

Som utgångspunkt för våra förlagsavtal använder vi ett standardiserat kontraktsformulär. Men det är inte alltid helt lätt att förstå innebörden av varje punkt i kontraktet/avtalet. Därför har vi samlat förklaringar och kommentarer till de olika punkterna i ett dokument som du kan hämta här (pdf).

Bra att veta om upphovsrätt

Citaträtten innebär att man i vetenskapliga och kritiska sammanhang fritt får återge kortare utdrag ur någon annans text för att bemöta eller kritisera vad denna sagt. Man får inte återge mer text än vad som motiveras av ändamålet. Källan skall alltid enligt god sed anges. Det är inte tillåtet att citera konstverk och fotografier av verkshöjd.

70-årsgränsen

Upphovsrätten för texter, målningar samt fotografier av verkshöjd varar 70 år efter upphovsmannens död. Därefter är det fritt att använda dem.

Fotografier utan verkshöjd

Fotografier utan verkshöjd som är tagna före 1969 är fria att använda. Övriga fotografier utan verkshöjd har en skyddstid på 50 år efter fotograferingstillfället.

Ange alltid källan

Vill du använda material med verkshöjd måste du noga ange källan så att vår rättighetsavdelning kan söka tillstånd för att använda materialet. Din royalty kan påverkas om rättighetskostnaderna överstiger vad som har överenskommits med förlaget.

 

Bra att veta om royalty

Av skattemässiga skäl och för att vi ska kunna registrera och sedan betala ut din royalty fyller du som ny författare i en författarförsäkran som du får tillsammans med författaravtalet.

F-skatt och A-skatt

För den som har A-skattesedel gör Studentlitteratur AB avdrag för sociala avgifter resp. löneskatt för pensionärer samt skatt innan royaltyutbetalningen görs.

Den som har F-skattesedel betalar själv sin preliminära skatt och sina sociala avgifter för inkomster från sin näringsverksamhet. Det innebär att Studentlitteratur AB betalar den avtalade royaltyn brutto. Om du har F-skattesedel, ber vi dig bifoga en kopia av denna. Om denna inte uppvisas är vi skyldiga att göra avdrag för sociala avgifter resp. löneskatt för pensionärer samt skatt.

Till den som är momsregistrerad och angett sitt momsregistreringsnummer utbetalas 6 % moms på royaltyn.

Du kan när och hur ofta som helst ändra mellan A- och F-skatt.

Avräkning och utbetalning

I februari skickas en royaltyavräkning ut med uppgift om föregående års försäljning och royalty. Utbetalningen görs sedan i slutet av oktober.