Sverige
Privatperson Logga in

GDPR och personuppgifter

Vilka register har Studentlitteratur?

Studentlitteratur AB har register över kunder och användare som har registrerat sig hos Studentlitteratur. Med ”användare” menar vi exempelvis prenumeranter på nyhetsbrev eller registrerade användare av digitala läromedel. Registret kan innehålla personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress, leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster. Vissa läromedel ger möjlighet att spela in ljud och bild i samband med övningar samt att kommunicera mellan lärare och elever.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Studentlitteratur använder uppgifterna:

  • för att kunna fullgöra våra avtal gentemot kund, det vill säga för fakturering, information och leverans av beställda produkter
  • för att rensa dubbletter samt uppdatera och komplettera adressuppgifter (då kan vi även samköra dessa uppgifter med andra uppgifter i våra register)
  • som underlag för statistik och utveckling av produkter och rutiner

Hur länge sparas uppgifterna?

Personuppgifter sparas under den tid vi har en pågående kund- eller användarrelation och en tid därefter. Om Studentlitteratur enligt lag är skyldigt att spara uppgifterna under längre tid än vad som anges ovan så gäller det. Om vi har behandlat uppgiften med stöd av samtycke och det samtycket återkallas så upphör behandlingen vid återkallandet.

Vi sparar ingen kortinformation vid kortköp utan denna hanteras av betaltjänsten Klarna. Vi använder oss av säker e-handel. Kontroll av säker e-handel ingår som standard för alla kortbetalningar med Klarnas E-handelstjänst.

Utlämning av uppgifter

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där Studentlitteratur måste lämna ut dem på grund av lag eller myndighetsbeslut.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Studentlitteratur erbjuder personuppgiftsbiträdesavtal åt organisationer, såsom skolor, kommuner och förvaltningar, för vars räkning Studentlitteratur behandlar personuppgiftuppgifter, exempelvis i samband med skolors användning av våra digitala läromedel.

Samtycke till marknadsföring

Genom att lämna samtycke ger du oss ditt tillstånd till marknadsföring via e-post och andra digitala kanaler samt post eller telefon. Uppgifterna kan också ligga till grund för anpassning av innehåll, annonser och erbjudanden, samt kan komma att grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden eller användaren (så kallad profilering). Uppgifter avseende personer som vid registrering angett att de är student eller elev används inte för marknadsföring eller profilering. Alla kunder eller användare har rätt att utan kostnad vägra samtycke eller när de så önskar återkalla samtycket. Vidare har du som kund och användare rätt att skriftligen begära ett registerutdrag samt invända mot behandling, begära rättelse eller radering av eventuellt felaktiga uppgifter samt i vissa fall begära ut uppgifter för överföring till annan part (dataportabilitet).

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta vår kundtjänst på 046-31 20 00 eller kundservice@studentlitteratur.se. Kunder har även möjlighet att framföra klagomål till Datainspektionen.

Dataskyddsombud och kontakt

Studentlitteraturs dataskyddsombud är:
Jerker Fransson, jurist
jerker.fransson@studentlitteratur.se
Telefon: 046-31 22 21

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer