Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Elevdelaktighet på riktigt

Aktuell forskning från Kanada med svensk förankring

Vad pågår för eleverna i deras lärande? Denna fråga bör vara vägledande i alla skolors utvecklingsprocesser och professionella lärande. Det menar forskarna Judy Halbert och Linda Kaser som under mer än 20 års tid drivit ett nätverk för utforskande förbättringsarbete i skolor runtom British Colombia, Kanada. Tillsammans med den nyzeeländska forskaren Helen Timperley har de utvecklat Den utforskande spiralen, ett vetenskapligt grundat ramverk för professionellt lärande där lyssnandet till elevers erfarenheter är en nyckel.

Från vänster Lillemor Rehnberg, Judy Halbert, Ingela Netz, Linda Kaser

"Det är ett oerhört starkt budskap och samtidigt väldigt enkelt att komma i gång"

”Det är ett strukturerat tillvägagångssätt, men ingen metod, mer av ett förhållningssätt”, säger Lillemor Rehnberg som tillsammans med Ingela Netz driver Spiral of Inquiry Sverige, en del av ett internationellt nätverk som vuxit fram kring Halberts och Kasers forskning. Lillemor och Ingela är själva erfarna skolledare och utbildare och har lång erfarenhet av att arbeta med den utforskande spiralen i praktiken. ”Det är ett oerhört starkt budskap och samtidigt väldigt enkelt att komma i gång”, tillägger Ingela, när hon beskriver processen av att involvera barn och unga i skolors utvecklingsarbete. Ett arbete som börjar med att man undersöker eller ”skannar” elevers erfarenheter och upplevelser utifrån två grundläggande frågor. Den ena handlar om tillhörighet och undersöker om varje elev på en skola kan nämna två vuxna som tror att eleven kommer att lyckas i livet, och om ja, hur vet eleven att det är så? Den andra delen gäller lärandet; att man frågar elever vad de lär sig inom ett specifikt område och varför detta är viktigt. Forskning inom kognition och socioemotionellt lärande visar nämligen att dessa två frågor – enkla som de är – räcker långt för de lärare och rektorer som bättre vill förstå elevers känsla av tillhörighet, mening och aktörskap, tre dimensioner som är grundläggande för den som lär.

Efter skanningfasen är man redo att gå vidare till spiralens övriga steg: fokusera, undersöka antaganden, lära nytt, agera och följa upp. ”Men det är sällan en linjär process, många gånger kan du behöva gå tillbaka och till exempel skanna på nytt. Därav liknelsen vid en spiral”, påpekar Ingela. Lillemor fyller i: ”Sen krävs det en del andra saker. Arbetet genomförs i team så ett sådant måste vara på plats, liksom en formell ledare som stödjer initiativet och som helst är aktivt engagerad i processen. Och man måste förstå idén om ett dynamiskt mindset. Att man tror att människor, både lärare och elever, kan läras och utvecklas.”

Både Lillemor och Ingela ser ett växande intresse i Sveriges skolor för Halberts och Kasers forskning. Under september månad 2022 genomförde de en veckolång föreläsningsturné genom Sverige tillsammans med ”Judy och Linda”, som Lillemor och Ingela benämner forskarna. Det blev besök i Gävle, Lund, Uppsala och i Stockholmsområdet. ”Jag tror att närheten till Timperley är en viktig faktor och det svenska intresset för elevdelaktighet”, säger Ingela och tillägger "Samtidigt är det något nytt. Elevdelaktighet på riktigt”.

Spiral of inquiry Sverige:

Är ett svenskt nätverk som tar sin utgångspunkt i Halbert & Kasers forskning. Via nätverkets webbplats (spiralofinquiry-sverige.se), digitala och fysiska träffar samt horisontella kontakter mellan skolor, lärare och rektorer byggs gemensam kunskap och delade erfarenheter av skolförbättring med Den Utforskande Spiralen som ramverk. Det svenska nätverket är också en aktiv del i det internationella nätverket NOIIE (Networks of Inquiry and indigenous education).

Lillemor Rehnberg

Lillemor har sammanlagt 40 års erfarenhet av arbete med undervisning, skolutveckling och ledarskap som lärare och rektor i den kommunala skolan. Drygt 20 av dessa arbetade Lillemor som utbildare på Rektorsutbildningen
vid Uppsala universitet. Sedan 2021 står Den Utforskande Spiralen i centrum
för den professionella delen av livet.

Ingela Netz

Ingela har 20 års erfarenhet av arbete med undervisning, skolutveckling och ledarskap som lärare, verksamhetsutvecklare på kommunal förvaltning, rektor
inom både kommunal och fristående verksamhet och som processledare och utbildare i Den Utforskande Spiralen.

Judy Halbert & Linda Kaser

Dr Judy Halbert och Dr Linda Kaser leder Networks of Inquiry and Indigenous Education (noiie.ca) och skolledarprogrammet Transformative Educational Leadership Program vid University of British Columbia (telp.educ.ubc.ca). Linda och Judy har tidigare arbetat som lärare och rektorer samt som skolområdesansvariga och rådgivare inom skolsystemet i British Columbia, Kanada. De har även omfattande kontakter med skolsystem i andra länder och i dag finns det tio nätverk runtom i världen som har anslutit sig till arbetet som startade i British Columbia.