Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Från forskning till framgång i klassrummet

Intervju med Jennie Wilson & Niclas Fohlin

Grunden för ett starkt samhälle läggs i skolan. Ett tungt ansvar vilar på lärarna att skapa en meningsfull lärmiljö i klassrummet. Bokserien Lärarpraxis ger stöd åt lärare som vill stärka sin undervisning utifrån beprövad erfarenhet och aktuell forskning – något författarna saknar i stor skala i den svenska skolan.

Jennie Wilson och Niclas Fohlin är båda utbildade lärare. Som kollegor på en skola utbytte de erfarenheter från klassrummet och upptäckte att de delade syn på skolans utmaningar. Bland annat såg de ett behov av att överbrygga glappet mellan forskning och praktik.

– Vi vill göra det enkelt att jobba med forskning direkt i klassrummet. Lärare har inte tid idag att läsa in sig på tunga teorier eller köpa dyra utbildningar, säger Jennie Wilson.

Jennie och Niclas bestämde sig för att skriva bokserien Lärarpraxis med handfasta och praktiska tips för att utveckla en god undervisning. Allt utgår från lärarnas huvuduppdrag med lärandet i centrum: vad gör vi didaktiskt i klassrummet? Hur leder vi undervisningen? Hur förmedlar vi ämneskunskaper på ett bra sätt?

– Lärarna sitter på fantastiskt mycket kunskap. Men det vi vet om undervisning och lärande praktiseras inte alltid i klassrummen. Det vill vi bidra till att ändra på, säger Niclas Fohlin.

Bygga undervisningsgemenskap

I bokserien betonar författarna vikten av att bygga en undervisningsgemenskap. Det betyder att skapa en förtroendefull och interaktiv lärandemiljö där lärare och elever engagerar sig i lärandeprocessen. Forskning visar att det främjar både motivation och inlärning. 

Vi vill göra det enkelt att jobba med forskning direkt i klassrummet. 

– När vi gör saker tillsammans med andra lär vi oss bättre och mår bättre. En utmaning i skolan idag är att barn och unga är väldigt stressade och mår psykiskt dåligt. Vi behöver skapa en undervisning där eleverna känner att allt inte hänger på dem och deras dagsform, säger Jennie. 

Författarna kallar det att göra eleverna till aktiva agenter i undervisningen, i stället för att bara bli matade med lärarnas budskap. Men de gamla lärosätten lever kvar ute i klassrummen. 

– Trots att vi vet vad god forskning visar så säger lärarna: ”sitt ner, var tyst, jobba med materialet, prata inte med någon och fuska inte”. Vi använder metodik som bevisligen är sämre, säger Niclas. 

Vill stärka lärarnas yrkesstolthet 

Författarduon bubblar av nya bokidéer, bland annat vill de ta sig an ämnet yrkesstolthet. Att vara lärare idag kan vara tufft med knappa resurser och skoldebatten som ständigt pågår i politiken och den allmänna opinionen. Lärarna är hela tiden under lupp. 

– En anledning till att det ser ut så här är att vår yrkesstolthet inte är så stor. Vi behöver bygga känslan av att vara en stolt lärare, säger Niclas. 

Jennie fyller i: – Vi vill att lärare ska känna sig trygga i sin kunskap att göra olika val beroende på vad de ser att eleverna behöver. Att oavsett vad som sker från politiskt håll eller skolledning vet jag som lärare att jag har massor av bra verktyg och idéer om att undervisa på. 

Jennie Wilson är utbildad grundskollärare. Hon arbetar idag som pedagogisk utvecklingsledare på skolor och i kommuner med fokus på undervisningspraktik. Jennie är också verksam som författare och föreläsare. 

Niclas Fohlin är utbildad grundskollärare, förskollärare och specialpedagog. Han arbetar idag som pedagogisk utvecklingsledare på skolor och i kommuner med fokus på undervisningspraktik. Niclas är också verksam som författare och föreläsare.