Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tre frågor till Kristina Hermansson och Anna Nordenstam

Redaktörer för boken Rum för läsning – Att arbeta med litteratur i förskolan

Rum för läsning

Varför har ni skrivit den här boken?

Vi har arbetat med barnlitteratur på förskollärarutbildningen och i andra sammanhang och upplevt att litteraturens estetiska sidor behöver uppmärksammas. Ofta är argumenteten för litteraturläsning på förskolan inriktade på språkutveckling, alltså att barn behöver ta del av högläsning för att utöka sitt ordförråd och så småningom själva kunna avkoda bokstäver och ord. Vi vill med denna antologi visa att litteraturläsning kan vara så mycket mer genom att ta fasta på dess estetiska och kreativa sidor. Läsning och litteraturarbete kopplas ihop med lek och skapande, kritik och reflektion. Det språkutvecklande kommer på köpet. Det kan handla om att tillsammans utforska hur text och bilder samspelar – på ett bokuppslag eller på en skärm – för att gemensamt tolka innehållet. De nyskrivna bidragen i Rum för läsning ger olika ingångar, både i fråga om pedagogens egen förberedelse och när det gäller hur ett litteraturarbete kopplat till barnens behov och erfarenheter kan utformas.

Vad innehåller boken?

Boken undersöker vad förskolan gör och kan göra med litteratur. Den består av tio nyskrivna texter av forskare inom olika ämnen och är indelad i fyra teman. Det första är inriktat på bilderböcker om natur och samhälle; om hur litteraturläsning kan användas för samtal om hur vi hanterar vår planet och om känsliga frågor som fattigdom. Tema två handlar om vad etableringen av digital litteratur och digital läsning på förskolan kan innebära för pedagoger och barn. I det tredje temat behandlas röstens, rytmens och tonfallets betydelse i högläsning liksom hur kroppen kan användas för att med hjälp av dramatekniker utforska det lästa. Det fjärde temat ger två olika exempel på förskolans samverkan med andra institutioner, dels i form av läsfrämjande insatser, dels i form av museibesök. Bokens avslutande kapitel vänder på kuttingen och belyser hur förskolan gestaltas i nyare bilderböcker. Varje tema är dessutom försett med praktiskt orienterade didaktiska avsnitt, direkt riktade till pedagogens verksamhet i förskolan.

På vilket sätt anknyter bokens innehåll till förskolans verksamhet och läroplan?

I de didaktiska avsnitten finns övningar och konkreta exempel på hur pedagoger och andra som arbetar med yngre barn och litteraturläsning kan jobba vidare med de områden som tas upp i boken. Varje tema anknyter tydligt till olika delar av förskolans läroplan, vilket gör boken relevant för såväl förskolan som förskollärarutbildningen.

Det kan handla om att tillsammans utforska hur text och bilder samspelar – på ett bokuppslag eller på en skärm – för att gemensamt tolka innehållet.

Nordenstam Hermansson

 

Anna Nordenstam är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintressen är barn- och ungdomslitteratur, tecknade feministiska serier och litteraturdidaktik

Kristina Hermansson är docent och universitetslektor i litteraturvetenskap med inriktning mot barn- och ungdomslitteratur vid Göteborgs universitet. Hennes forskning omfattar bland annat bilderböcker och barns läsning, med särskild inriktning mot ideologikritik, normer, genus och klass.