Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Läsa i alla ämnen

Att utveckla elevers läsning i F-9

Skickas följande arbetsdag

Elever läser allt mindre och många elever saknar grundläggande kunskaper för att förstå den text de läser. Dessutom har spridningen mellan de goda och svaga läsarna ökat. Det är av största vikt att läsning prioriteras i alla ämnen från skolstart och upp genom alla skolåren. Skolans läsfrämjande uppdrag inbegriper alla lärare i skolans alla ämnen, fritidshemspersonal och skolbibliotekarier. Den här boken beskriver utifrån aktuell forskning hur arbetslag eller kollegor tillsammans kan utveckla ...

Läs mer

Elever läser allt mindre och många elever saknar grundläggande kunskaper för att förstå den text de läser. Dessutom har spridningen mellan de goda och svaga läsarna ökat. Det är av största vikt att läsning prioriteras i alla ämnen från skolstart och upp genom alla skolåren. Skolans läsfrämjande uppdrag inbegriper alla lärare i skolans alla ämnen, fritidshemspersonal och skolbibliotekarier. Den här boken beskriver utifrån aktuell forskning hur arbetslag eller kollegor tillsammans kan utveckla sitt läsfrämjande arbete. Läsa i alla ämnen visar vilka förmågor som elever behöver för att utvecklas som läsare, från förskoleklass till och med årskurs nio, samt vilken kompetens personalen behöver för att kunna vara aktiv i det läsfrämjande arbetet. Med en tydlig struktur för det läsfrämjande arbetet skapas förutsättningar för likvärdighet och för att det ges hög prioritet. I boken lyfts läsmotivation, ordförråds­arbete, läsförståelse, textsamtal, högläsning och vägar till ett framgångsrikt samarbete. Boken vänder sig till lärare i förskoleklass, grundskola och fritidshem. Den är även relevant för skolbibliotekarier, språk-, läs- och skriv­utvecklare samt för rektorer.

Stäng

Läsa i alla ämnen är mycket välstrukturerad och tar upp läsmotivation, ordförrådsarbete, läsförståelse, textsamtal och högläsning. [... ] Boken ger både exempel på konkreta metoder och skattningsscheman som kan användas och det finns också några bilagor med exempel på t.ex. planering för högläsning och undersökning av läsvanor och läsintresse. Det arbetslag som systematiskt läser boken kommer att ha fått en mycket god fortbildning och förutsättningar att starta ett viktigt utvecklingsarbete kring elevernas läsning.

Information

Författare:

Maria Heimer

ISBN:

9789144177892

Utgivningsår:

2024

Artikelnummer:

46949-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

248
 ;