Sverige
Privatperson Logga in

Praktisk pedagogik 

Praktisk pedagogik är en ny serie med resurspaket för dig som snabbt vill komma igång med att prova något nytt. Resurspaketen innehåller både tryckta böcker med lättillgänglig layout och digitala resurser. Bland de digitala resurserna finns till exempel instruerande filmer, mallar och kopieringsunderlag som kan användas direkt i ditt klassrum.

Allt är utformat för att ge dig maximalt stöd så att du kan fokusera på att utveckla din undervisning. Här nedan kan du läsa mer om våra olika resurspaket inom Praktisk pedagogik.

Verkliga mottagare – Värdeskapande språkundervisning

Att ha verkliga mottagare i språkundervisningen innebär att det är andra än bara läraren som får ta del av elevernas arbete. Om man som elev vet att man ska få läsa upp sin egen saga för en förskoleklass också, blir arbetet med sagan mycket mer meningsfullt och motiverande. Dessutom skapar det ett värde för mottagarna.

Verkliga mottagare är ett resurspaket som består av en tryckt bok och digitala resurser. I boken presenterar författaren 22 olika aktiviteter där eleverna arbetar med verkliga mottagare – allt ifrån att mottagaren är en annan elev i klassen till att det är en klass på andra sidan jordklotet. 

Författaren till Verkliga mottagare, Jennie Bengtsson, undervisar i flera olika språk och har under många år själv arbetat med att hitta verkliga mottagare till sina elevers arbeten. Hon har sett hur det både har ökat elevernas motivation och haft en mycket positiv effekt på deras språkutveckling. Jennie Bengtsson har belönats med Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning för sitt arbete med verkliga mottagare.

Läs mer

 

Jennie Bengtsson berättar mer om resurspaketet Verkliga mottagare – värdeskapande språkundervisning.

Beteendedesign i skolan – Hjärnvägen till att välja rätt

Beteendedesign handlar om att designa omgivningen för att bjuda in andra att fatta beslut som vi önskar. Beteendedesign i skolan innebär att undervisningen och lärmiljön designas så att eleverna lättare väljer det beteende som mest gynnar både deras inlärning och deras välmående.

Beteendedesign i skolan är ett resurspaket som består av en tryckt bok och digitala resurser med filmer som förklarar olika principer inom beteendedesign och hur dessa redan används i vardagen omkring oss.

Författarna Christoffer Pedersen och Mark Siegbahn har redan inspirerat många lärare och skolor kring att arbeta med mer rörelse i undervisningen med begrepp som pulsglädje och brain breaks. I detta resurspaket tar de nästa steg och ger ett vidare perspektiv på hur beteendedesign kan användas i skolan.

Läs mer

Kooperativt lärande i praktiken – Handbok för lärare i grundskolan

Handboken är ett praktiskt stöd för lärare som snabbt vill komma igång med kooperativt lärande. Den visar tydligt hur man använder metodens övningsstrukturer i olika ämnen och ger konkreta förslag till lektionsupplägg.
 
Förklarande filmer och mallar för arbetet i det kooperativa klassrummet finns bland de digitala resurser som medföljer boken. Handboken vänder sig till lärare på grundskolan.
 
Författarna Niclas Fohlin och Jennie Wilson har stor erfarenhet själva av att arbeta med kooperativt lärande i sina klasser och håller också kurser och workshoppar inom ämnet. De är även medförfattare till den mer teoretiska boken kring arbetssättet, Grundbok i kooperativt lärande.
 
 
Läs mer

 

Niclas Fohlin och Jennie Wilson berättar mer om resurspaketet Kooperativt lärande i praktiken.

 

Motiverande undervisning – Att använda speldesign för att skapa motivation

Motiverande undervisning handlar om hur man kan använda metoder och design ifrån spelsammanhang i undervisningen för att skapa större motivation hos eleverna. Detta kallas spelifiering och är ett framgångsrikt sätt att fånga elevernas intresse och öka deras engagemang kring lärandet.

Motiverande undervisning är ett resurspaket som består av en tryckt bok och digitala resurser med filmer där författaren förklarar grunderna i speldesign och svarar på vanliga frågor kring spelifiering. Handboken vänder sig till lärare på grundskolan.

Adam Palmquist har lång erfarenhet av att arbeta med spelifiering i klassrummet för att motivera olika elevkategorier. Han är en omtyckt föreläsare och har också skrivit de mer teoretiska böckerna Det spelifierade klassrummet och Det digitaliserade klassrummet

Läs mer

Skrivligheter – Inspirationsbok

Skrivligheter Inspirationsbok innehåller stöd, vägledning och inspiration till din skrivundervisning på lågstadiet. Här sammanfattas hennes bästa skrivupplevelser där hon med fantasi, lek och ett medvetet arbetssätt inkluderar alla sina elever i skrivandet.

På ett lekfullt, kreativt och pedagogiskt sätt kan du inspirera elever till skrivande med utgångspunkt från nio gemensamma upplevelser. Till varje upplevelse presenteras en konkret arbetsgång som är enkel att följa. Det finns kopplingar till kursplanen i svenska och till olika texttyper. Skrivupplevelserna kan med fördel användas även elever som har svenska som andraspråk.

Boken vänder sig både till dig som lyssnat till Kim Sjöbergs föreläsningar och vill ha fortsatt vägledning och till dig som ärnyfiken på att arbeta med skrivuppgifter utifrån olika gemensamma upplevelser.

 

Läs mer

 

Kim Sjöberg berättar mer om resurspaketet Skrivligheter.

Grej of the Day

Grej of the Day, GOTD, är en prisbelönt pedagogisk metod som utvecklats av Micke Hermansson, mellanstadielärare från Umeå. Metoden går ut på att hålla regelbundna mikrolektioner baserade på kända personer, platser eller händelser. Micke Hermansson håller föreläsningar inom ämnet och är författare till tre olika resurspaket som vi presenterar här nedan.

Grej of the Day – Framgångsrika kvinnor

Grej of the Day – Framgångsrika kvinnor är en bok för läraren. Den innehåller allt som behövs för att hålla 50 olika mikrolektioner om framgångsrika kvinnor inom främst kultur, idrott, politik och humanitära insatser.

Varje ”grej” presenteras med en faktatext, förslag på ledtrådar, fakta i punktform samt frågor att använda efter presentationen. Resurspaketet fungerar som påfyllnad av ”grejer” för dig som redan har arbetat med metoden eller med böckerna Grej of the Day Lust för kunskap och/eller Grej of the Day Sverige.

Läs mer

Grej of the Day – Sverige

Grej of the Day Sverige är en bok för läraren. Den innehåller allt som behövs för att hålla 50 olika mikrolektioner om Sverige.

GOTD har spridits till nya målgrupper. Vid urvalet av ”grejer” till detta resurspaket har hänsyn tagits till att lärare för lågstadieelever också ska kunna ha nytta av den. GOTD-lektioner om bland annat djur och traditioner, som är omvittnat populära hos yngre elever, finns därför med. GOTD Sverige kan också fungera som en utmärkt inkörsport till Sverige och svenska för våra nyanlända elever.

I resurspaketet presenteras varje ”grej” med en faktatext, förslag på ledtrådar, fakta i punktform samt frågor att använda efter presentationen. Boken kan fungera som påfyllnad av ”grejer” för dig som redan har arbetat med metoden eller med boken Grej of the Day.

Läs mer

Grej of the Day - Lust för kunskap

Resurspaketet innehåller 100 ”grejer” och en steg-för-steg-guide för hur du kan arbeta med din klass. Materialet passar både för dig som redan har kommit igång och för dig som vill börja med GOTD och bidrar till att du snabbt och effektivt kan planera och genomföra dina mikrolektioner.

Varje ”grej” presenteras på ett uppslag där det finns en faktatext, förslag på ledtrådar, minns du-frågor och bilder som gör det enkelt för dig att komma igång. De övergripande ämneskategorierna är Personer, Platser och Händelser/övrigt.

Läs mer

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer