Sverige
Privatperson Logga in

Inspiratörer i skolan

Här hittar du intervjuer med några av våra duktiga författare, föreläsare och andra inspiratörer inom skola.

Tre snabba frågor om elevhälsoarbete under Corona-krisen

med Josef Milerad

Det nya Coronaviruset Covid-19 är den största utmaningen i modern tid för skolväsendet med konsekvenser som kommer att påverka oss en lång tid framöver. Josef Milerad berättar om hur han tror att skolans elevhälsoarbete kan påverkas och utvecklas av Corona-krisen. 

Läs hela intervjun

Tre snabba frågor om digitaliserad undervisning

med Marie Sjöblom och Edward Jensinger

Svensk skola är i en mycket speciell situation just nu. Alla gymnasieskolor, vuxenutbildningar och högskolor arbetar med distans- och fjärrundervisning. Helt plötsligt har vi gått från att ofta vara försiktiga med digitalisering av skolans praktik till att tvingas ge oss ut in i en fullständig digitalisering.

Läs hela intervjun

Tre snabba frågor om psykisk ohälsa i skolan

med Magdalena Berger

Media rapporterar att psykisk ohälsa hos ungdomar ökar och kanske tror vi oss veta vad detta beror på. Men lyssnar vi på vad ungdomarna själva har att säga om psykisk ohälsa? Magdaledna Bergers bok utgår från ungdomars perspektiv. 

Läs hela intervjun
Produktbild

Få fler pojkar att lyckas i skolan

med Fredrik Zimmerman

Att pojkar presterar sämre än flickor är ett växande problem i svensk skola. Men vad beror det på? Och vad kan man göra åt det? Att finna svaren på just de frågorna är vad forskaren och föreläsaren Fredrik Zimmerman brinner allra mest för. 

Läs hela intervjun
Produktbild

Beteendedesign i skolan

med Mark Siegbahn

För några år sedan var Drottninghögsskolan i Helsingborg en stökig och nedläggningshotad skola med hög personalomsättning. Vändningen kom med projektet ”Hjärna – Puls – Glädje” med fokus på kopplingen mellan inlärning och fysisk aktivitet. En av personerna bakom projektet är Mark Siegbahn som idag dessutom är en efterfrågad föreläsare inom området beteendedesign i skolan. 

Läs hela intervjun

Tre snabba frågor om Ren Formativ bedömning

med Per Lauvås

Bedömning kan – kanske mer än något annat man gör som lärare – påverka elevernas kunskapsutveckling och motivation i skolan. Men denna påverkan är inte nödvändigtvis positiv. Bedömningen kan ge kraftigt negativa effekter för elevernas kunskapsutveckling och motivation, såväl som kraftigt positiva.

Läs hela intervjun
Produktbild

Tre snabba frågor om barnkonventionen

med Marie Lundin Karphammar

Barnkonventionen är från 1 januari 2020 en del av svensk lag. Intentionen med att implementera barnkonventionen är främst att få verksamheterna att utgå från en gemensam barnsyn och ett värdegrundsbaserat synsätt i allt arbete som rör barn och unga direkt eller indirekt. För att det ska få betydelse behöver verksamma inom alla skolformer för barn och ungdomar förbättra sin kompetens inom området. 

Läs hela intervjun
Produktbild

Normkritisk pedagogik – ett begrepp som kräver engagemang

med Lotta Björkman

Egentligen hade hon tänkt att bli regissör, men när Lotta Björkman för många år sedan klev över tröskeln till klassrummet blev hon fast i skolans värld. Idag är hon frilansande utbildningskonsult och adjunkt i pedagogik vid Södertörns högskola. Dessutom är hon en av personerna bakom utvecklingen av normkritisk pedagogik, ett fenomen som fullkomligt exploderat under de senaste åren. På gott och ont, har det visat sig. 

Läs hela intervjun
Produktbild

Ett nytt perspektiv på läraryrket som profession

med Johan Alvehus

De senaste åren har debatten om förstelärarreformen och avprofessionaliseringen av läraryrket varit livlig och känslorna har många gånger varit starka, något som kan stå i vägen för en mer objektiv diskussion kring arbetsinnehållet och vad införandet av förstelärarna egentligen kan tillföra skolan. Det menar Johan Alvehus, lektor vid Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap, Lunds universitet.

Läs hela intervjun
Produktbild

Tre snabba frågor om Vallmomodellen

med Inger Fridolfsson

Vallmomodellen presenterar en balanserad syn på den tidiga läs- och skrivinlärningen där såväl den tekniska sidan som den språk­liga förståelsen har sina givna platser. Detta illustreras med hjälp av vallmoblommans kronblad, ett kronblad för varje huvudområde: avkodning, inkodning, förståelse samt kreativt skrivande? 

Läs hela intervjun
Produktbild

Tre snabba frågor om Kollegialt lärande

med Ulf Blossing

Kollegialt lärande är vägen till framtidens skola. Med kollegialt lärande kan en skola använda den fulla kraften i skolledares, lärares och elevers gemensamma kompetenser. Därigenom kan verksamheten och undervisningen förbättras för att främja elevernas måluppfyllelse. Men hur ska en skola ta sig dit? 

Läs hela intervjun
Produktbild

Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning

med Patricia Diaz

Vi lär genom språket – ett välutvecklat språk är en grundläggande faktor för att tillgodogöra sig ämnesinnehållet. Därför är det helt avgörande att alla ämneslärare arbetar språkutvecklande. Att det finns framgångsfaktorer för att lyckas med en språkutvecklande undervisning vet många, men hur man kombinerar dem med digitala verktyg är inte lika självklart. 

Läs hela intervjun
Produktbild

Digitala verktyg för en jämställd skola

med Joanna Lundin och Patricia Diaz

Den ena är expert på digitala verktyg i skolan, den andra på behoven hos elever med NPF-diagnoser, och när Patricia Diaz och Joanna Lundin träffades fanns många gemensamma nämnare. Tillsammans brinner de två för att sprida budskapet om hur skolan kan ta digitaliseringen till nästa nivå och skapa en lärmiljö som passar alla elever – oavsett förutsättningar. 

Läs hela intervjun
Produktbild

Dags för lärarna att ta tillbaka rodret

med Daniel Sandin

Komplicerade betygsmatriser, krånglande digitala plattformar, en allt tyngre dokumentationsbörda och krävande föräldrar. Det finns en hel del i dagens lärarroll som stjäl energi och tar fokus från glädjen i klassrummet. Men det behöver inte vara så, menar gymnasieläraren Daniel Sandin. Han vill uppmuntra lärare att ta tillbaka sin frihet och stå upp för rollen som de verkliga ledarna i skolan.

Läs hela intervjun
Produktbild

Med goda relationer i fokus

med Ann-Louise Ljungblad

Diskussionen kring undervisning fokuserar ofta mest på pedagogiska metoder och effektivt lärande. Men då riskerar vi att missa något väsentligt. Det menar Ann-Louise Ljungblad som i sin doktorsavhandling studerade fyra matematiklärare kända för sina goda elevrelationer. Och hon gjorde det med mycket närgångna metoder.

Läs hela intervjun
Produktbild

Hatten av för 25 år som rektor

med Monica Sandell

– Min drivkraft har alltid varit att påverka, att vara med och forma framtiden. Och vad är viktigare för framtiden än en riktigt bra skola? Det kan tyckas tråkigt att vara på samma skola i 25 år, men allting förändras. Styrdokument, bedömningar, nya medarbetare och inte minst eleverna. Varje läsår är en ny utmaning. 

Läs hela intervjun
Produktbild

Kooperativt lärande lyfte klassrummet

med Pernilla Lundh Sandgren

Det var mer eller mindre av en slump som läraren Pernilla Lundh Sandgren i Bälinge skola först kom i kontakt med kooperativt lärande. Sedan dess har hon arbetat aktivt med arbetssättet och sett hur övningar som ”Hör vi ihop?”, ”Inre-yttre cirkel” och ”Huvuden ihop!” ger större arbetsglädje och låter fler elever bli sedda i klassrummet. 

Läs hela intervjun
Produktbild

Hemligheterna bakom världens bästa skolsystem

med Lucy Crehan

Varför är det alltid samma länder som topprankas i internationella jämförelser som PISA? Vad är det som händer i klassrummen där som inte händer i andra, som de svenska? Lucy Crehan bestämde sig för att ta reda på sanningen bakom världens mest lyckade skolsystem, och göra det konkret och verkligt för alla.

Läs hela intervjun
Produktbild

Så använder du elevernas egna erfarenheter

med Tore Otterup

Inkluderingstanken ställs på sin spets när det gäller nyanlända elever. Länge trodde man att det bästa var att bara låta dem gå i en vanlig klass, säger Tore Otterup, fil.dr i svenska som andra språk. 

Läs hela intervjun
Produktbild

Alla kan bli en tryggare lärare

med Alex Quigley

Att arbeta som lärare kan vara både utmanande och utmattande. Men de känslomässiga aspekterna av läraryrket är något som det pratas alldeles för lite om. Det menar Alex Quigley, som med sin bok Den trygga läraren vill ge alla pedagoger bättre självförtroende i klassrummet.

Läs hela intervjun
Produktbild

En hjärnsmart väg till bättre relationer

med Anette Prehn

Amygdala. Frontallob. Neuroplasticitet. Med modern teknik kan vi kartlägga allt mer av våra hjärnors delar och funktioner. Men vad betyder det för vår vardag? Anette Prehn brinner för frågan om hur hjärnans egenskaper påverkar våra beteenden. Inte minst i relationen mellan vuxna och barn. 

Läs hela intervjun »
Produktbild

Mindre stress med inkludering

med Joanna Lundin

Åtta av tio lärare uppger att de saknar tillräcklig kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Därför skrev Joanna Lundin den handbok hon själv hade behövt i klassrummet – och som mamma till ett barn med ADHD och Tourettes syndrom. 

Läs hela intervjun
Produktbild

Spelifiering är att designa spelfullt, inte att spela spel

med Adam Palmquist

Låt dig inspireras av spelvärlden när du designar din undervisning. Att samla medaljer, erfarenhetspoängpoäng och att gå upp en nivå är spelkomponenter som kan fungera motiverande i undervisningen. Det menar läraren och föreläsaren Adam Palmquist, som är aktuell med boken Det spelifierade klassrummet.

Läs hela intervjun
Produktbild

Kooperativt lärande 

med Niclas Fohlin

Kooperativt lärande har blivit har blivit ett populärt sätt att arbeta på i skolan. Niclas Fohlin som är legitimerad grundskollärare och håller utbildningar i metoden förklarar varför. 

Läs hela intervjun
Produktbild

"Programmering handlar om tankesätt"

med Linda Mannila

Digital kompetens är ett omdiskuterat ämne i skolan. Runt om i världen ses skolors styrdokument över för att inkludera programmering och datalogiskt tänkande, så också i Sverige. 

Läs hela intervjun

Coachande ledarskap - så hanterar du vardagens utmaningar 

med Hilmar Hilmarsson

Syftet med ett coachande ledarskap är att skapa en positiv kultur som genomsyras av samarbete, effektivitet och hälsa. I boken med samma namn får du som skolledare såväl nya insikter som praktiska verktyg och metoder – allt enligt den senaste forskningen.

Läs hela intervjun
Produktbild

Så lockar du fram skrivglädjen 

med Kim Sjöberg

Skrivuppgifter måste vara motiverande, väcka känslor och engagera. Det menar läraren och fritidspedagogen Kim Sjöberg som utvecklat ett arbetssätt där gemensamma skrivupplevelser lockar fram skrivglädjen hos de yngre eleverna.

Läs hela intervjun
Produktbild

Distribuerat ledarskap 

med Mette Liljenberg

– Mitt intresse för distribuerat ledarskap i skolan började när jag arbetade som lärare och hade uppdrag som arbetslagsledare. Jag skulle leda ett förbättringsuppdrag och kände att jag behövde lära mig mer om ledarskap. 

Läs hela intervjun

Varför är det viktigt med läsning? 

med Ronny Karlsson

– Jag anser att läsning är det viktigaste inkluderingsinstrumentet för att få elever inkluderade i sina klasser. Blir man inkluderad i skolan ökar även möjligheten att känna sig inkluderad i samhället. 

Läs hela intervjun
Produktbild

Bli bättre rustad för att möta barn med svåra upplevelser

med Anna-Carin Håkansson

Att möta barn med svåra upplevelser bakom sig kännas ofta obehagligt och svårt – ändå ställs du som lärare inte sällan inför just den situationen. Kursen ”Att möta elever med trauman eller svåra upplevelser” ger dig värdefull insikt och praktiska verktyg för att känna dig trygg och kompetent i din yrkesroll.

Läs hela intervjun
Produktbild

21 vägar till kunskapstörst

med Micke Hermansson

Runt om i landet vittnar lärare om lärglädjen de ser hos eleverna när det är dags för Grej of the Day. Men varför fungerar dessa mikrolektioner så bra? Med stöd i forskning förklarar nu Micke Hermansson varför GOTD är en så framgångsrik metod och ger 21 tekniker för att väcka nyfikenhet, ge ökad motivation och högre måluppfyllelse.

Läs hela intervjun

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer