Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Bortom traditionella modeller

Marknadsföring har kommit att bli en allt mer genomträngande del av vårt samhälle och påtalas inte sällan som en bidragande orsak till allt från miljökrisen till ökade sociala klyftor. Idag besitter marknadsförare en stor makt som kräver insikt och ansvarstagande, menar författarna till Unboxing Marketing som ur ett kritiskt perspektiv tar sig an marknadsföringens grunder.
Vad menas med bokens titel ”Unboxing Marketing”?

Titeln är en lek med det unboxing-fenomen som har blivit utbrett i sociala medier, där någon köper något och sen filmar när varan packas upp. Så tycker vi att man bör göra med hela ämnet marknadsföring. Som konsument och som blivande marknadsförare har man med sig ett bagage med föreställningar om både företags marknadsföringspraktik och den egna rollen som konsument. Har man dessutom läst en grundkurs så tenderar det man lär sig att vara präglat av starka antaganden som inte alltid är så tydliga för konsumenten. Det här behöver unboxas, packas upp, så att man som konsument och student blir medveten om alla de implicita antaganden som formar såväl ämnets teori som praktik. Så i det här sammanhanget handlar unboxing helt enkelt om att vi vill få till stånd ett ifrågasättande av det som vi många gånger tagit för givet beträffande marknadsföring.

Ni skriver att er ambition med boken är att skapa kritiska marknadsförare, varför tycker ni att det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt som marknadsförare?

Vi vill att man ska vara en kritisk marknadsförare i så måtto att man nagelfar de konventionella tankesätt och praktiker som präglar ämnet idag och ser att marknadsföring kan vara ett viktigt verktyg i ambitionen att skapa en bättre, mer hållbar värld. Det är dels viktigt att vara kritisk mot konsumtionssamhället och reflektera mer över såväl sin egen konsumtion som företagens praktiker, dels bör man vara kritisk mot det man lärde sig på grundkursen i marknadsföring. Tanken är att den här boken ska fungera som fördjupning och komplement till en grundbok genom att presentera ett sammanhållet perspektiv på ämnet och ge en god grund för att kritisera andra synsätt. Självklart kan även vårt synsätt och det vi skriver kritiseras. Boken blir en liten – men viktig – pusselbit i studentens högre studier och intellektuella utveckling där det man har lärt sig tidigare ifrågasätts och där man lär sig att se saker från olika perspektiv.

Ni är fyra stycken som har skrivit den här boken, hur kompletterar ni varandra som författare?

Vi har olika bakgrund och har jobbat med och forskat om olika saker inom ämnet. Sammantaget har våra olika perspektiv skapat en del friktion då olika åsikter och ståndpunkter krockat med varandra. Just den här typen av friktion är viktig för att få till en dynamisk bok som inte är tendentiös. 

Nyfiken på författarna?

Benjamin Hartmann är docent i marknadsföring vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Jacob Östberg är professor i reklam och PR vid Stockholm Business School, Stockholms universitet. Anders Parment är lektor i marknadsföring och verksam vid Stockholm Business School, Stockholms universitet. Cecilia Solér är docent i marknadsföring vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.