Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Fyra snabba frågor till
Pirjo Repo

Pirjo Repo är en erfaren klasslärare i åk 1-3. Pirjo har arbetat med Favorit matematik i sin undervisning under 10 år. Hon delar med sig av sina erfarenheter i Min undervisning. Materialet finns i den digitala lärarresursen under Kompetensutveckling, Beprövad erfarenhet.

Hur är det att arbeta med Favorit matematik?

Favorit matematik ger mig en tydlig struktur, ett skelett, där jag kan placera all min tidigare kunskap och mina undervisningserfarenheter. Materialet inspirerar och irriterar mig till att utveckla min undervisning. Dess mångsidiga och stegvisa sätt att visa eleverna matematiken ger mig möjligheten att se vad och hur eleverna förstår av det de arbetar med. Och ännu tydligare det de inte förstår då detta kan begränsas och fångas upp direkt.

Hur är det att ha eleverna samlade kring samma matematiska innehåll?

Att kunna ha eleverna samlade kring samma innehåll ger möjligheter till gemensamma diskussioner och kamratstöd. Genom att boken har utmaningar för de elever som har lätt för matematiken, får även de uppleva matematikundervisningen som meningsfull. Det sparar mig mycket arbete då allt redan är samlat och genomtänkt.

Hur använder du lärarhandledningen?

Den fylliga och mångsidiga lärarhandledningen möjliggör en varierad undervisning som passar olika lärarstilar. Som en anekdot kan jag berätta om min lärarkollega som ofta pratade om olika lekar och spel hon använde under lektionerna. Efter ett tag frågade jag henne var hon hittade allt detta? Då svarade hon att "allt finns i lärarhandledningen". Jag hade sett andra saker.

Vad är det bästa med Favorit matematik?

Utan Favorit matematik hade jag aldrig känt mig trygg i att höja ribban i min matematikundervisning. Och när ribban ligger högt, hoppar eleverna galant över!

Läs mer om serien Favorit matematik