Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tre snabba frågor till
Helen Ahlgren

Lärare i årskurs 1–3 på Baraskolan i Bara.

Vilka delar av den digitala lärarresursen använder du? 

Välj ordet som passar. Vi använder det öppet i klassrummet efter kapitlets slut. En elev får svara på frågan, om de inte kan får de ringa en vän i klassen. Matteordlista finns synligt i klassrummet när vi arbetar med kapitlet. Jag går igenom ordlistan vid varje nytt kapitel så eleverna vet vad de ska arbeta med och vad som förväntas av dem. Vi använder även kopieringsunderlagen.

Beskriv en matematiklektion med Favorit matematik.

Vi börjar med att titta på filmerna där vi stoppar under filmens gång och diskuterar frågorna. Jag går igenom upp-
gifterna i boken genom att jag visar sidorna uppe på tavlan. Eleverna arbetar enskilt med de två första sidorna och sedan i lärpar då de arbetar med PRÖVA-sidan. Vissa lektioner arbetar vi även med Matteordlistorna och eleverna övar på begreppen i sitt digitala läromedel.

När och hur använder dina elever Tomoyo?

Eleverna använder Tomoyo när de har eget arbete, när de behöver ett break från boken eller när de är klara med veckans sidor. Tomoyo är ett roligt och varierande sätt att arbeta med matematik, bra färdighetsträning och repetition. Eleverna kommer enkelt igång och om de kör fast kan de använda sig av hjälpen som finns till varje övning. Det är även positivt att eleverna får övningar på sin egen nivå utan att jag som lärare behöver styra.

Läs mer om serien Favorit matematik