Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Etikboken – Etik för vårdande yrken

Intervju med Lars Sandman & Sofia Kjellström

 

Vi vill förmedla insikten om att de flesta situationer man stöter på inom vårdens vardag är etiskt laddade på olika sätt.

Hur skiljer sig Etikboken från andra böcker inom ämnet?

I Etikboken har vi försökt ge ett heltäckande perspektiv på etik inom vården genom att gå igenom teorier, begrepp, olika former av tillämpningar och framförallt genom att koppla dessa till konkreta frågeställningar inom vården utifrån olika professionella perspektiv. De olika kapitlen är fristående och boken bygger inte på att man läser den från pärm till pärm, utan man kan i stor utsträckning välja att fördjupa sig i de delar man finner relevanta – antingen som student eller som lärare. Eller varför inte, som praktiserande professionell vårdare.

Kan ni ge några exempel på de mest utmanande etiska dilemman som diskuteras i boken och hur man kan närma sig dem från olika professioners perspektiv?

Vi har försökt skriva om etiska dilemman som involverar olika professioner för att alla ska kunna känna igen sig i de situationer som beskrivs. Det är svårt att peka ut vilka som är mest utmanande, vi har snarare valt dessa för att de är relativt vardagliga och illustrerar specifika etiska problemställningar man kan stöta på i vården. I boken har vi bland annat ett exempel med en patient i behov av en operation där rökning kommer försämra resultatet. Samtidigt vill han komma ut och röka och frågan är hur man som vårdare ska förhålla sig i denna situation. I boken ger vi exempel på hur detta dilemma kan hanteras utifrån olika teorier, begrepp och med hjälp av en modell för att analysera etiska fall. Detta är en situation som alla professioner kan ställas inför och även om man har olika professionell kunskap som man tar med sig in i det mötet tror vi att boken kan ge stöd kring hur man kan resonera och använda olika teorier och begrepp för att resonera kring patientens situation

Finns det några specifika budskap eller lärdomar som ni hoppas att läsarna tar med sig från boken?

Det övergripande syftet med boken är att ge läsaren verktyg för att kunna analysera, resonera och samtala om etiska frågor i vården. Förhoppningen är att den också ger praktiska verktyg. Vi vill förmedla insikten om att de flesta situationer man stöter på inom vårdens vardag är etiskt laddade på olika sätt. Det går att utveckla sin kompetens så man kan agera på ett mer medvetet etiskt sätt. Vi försöker undvika att vara ”kokboksaktiga”, dvs säga till läsaren exakt hur man ska agera. Istället ligger fokus på att lära sig strategier för hur man tar sig an dessa situationer.

Fotografer: Emma Busk-Winquist (Lars foto) och Patrik Svedberg (Sofias foto).