Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Två elever tittar på läromedel och en guldig etikett med Gy25

Gy25 – läromedel anpassade till nya ämnesplaner och nivåer

I takt med att Skolverket arbetar vidare med att dra upp riktlinjerna för Gy25 är Studentlitteraturs gymnasieredaktion i full gång med att uppdatera, revidera och ta fram nya läromedel som ska svara mot de nya styrdokumenten.

 

Vad innebär Gy25?

Gy25 står för Gymnasieskola år 2025, en reform av det svenska gymnasiesystemet, som ska vara fullt genomförd från och med den 1 juli 2025. Gy25 innebär att ämnesbetyg ersätter kursbetyg och att ämnesplaner, examensmål och programstrukturer moderniseras. Syftet är att bättre förbereda eleverna för framtidens studier och yrkesliv genom att erbjuda fördjupat lärande och långsiktig undervisning.

Alla ämnesplaner utformas som sammanhållna ämnen med nivåer i stället för dagens kurser, och i många ämnen kommer eleverna att kunna få undervisning under en längre sammanhållen period innan det slutliga betyget sätts.

Läraren ges också bättre möjligheter att bedriva undervisning långsiktigt och utifrån en helhetssyn. På så sätt ska betyget bättre än idag återspegla vad eleven kan i slutet av sina studier i ämnet.

 

Gy25 gäller från 1 juli 2025

  • Ämnesplaner som är anpassade för ämnesbetyg ska tillämpas i all gymnasial utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.
  • Elever som börjat sin utbildning tidigare läser enligt nuvarande ämnesplaner och får kursbetyg.
  • Under en övergångsperiod fram till 30 juni 2030 finns möjlighet för elever att avsluta påbörjade kurser och få kursbetyg.
  • Nya examensmål, programmål och programstrukturer ska tillämpas från den 1 juli 2025.

 

Hur anpassar vi vår utgivning efter Gy25?

Vi bevakar noggrant information från Skolverket gällande Gy25 genom till exempel ämneskonferenser och webbinarier. Läromedelsutvecklare tillsammans med författare och lärare arbetar fram ramarna för såväl revideringar som nyutgivning. En intressant del av processen med att Gy25-anpassa utgivningen utgörs av att nytillkomna och borttagna skrivningar i ämnesplanerna diskuteras och nya behov utvärderas. Arbetet med revideringar och nyutgivning är just nu i full gång. I vissa fall kommer förändringarna att innebära sparsamma revideringar medan vi i andra fall väljer att skapa helt nya upplagor eller nya läromedel.

 

3 frågor till läromedelsutvecklarna

Henric, Charlotte och Liza är läromedelsutvecklare på Studentlitteratur för gymnasieutgivningen.

Inför Gy25 ställde vi 3 frågor om arbetet med revidering av vissa läromedel.

 

Läs intervjun med läromedelsutvecklarna

3 frågor till våra författare

Läs intervjun med våra författare Eva Hedencrona och Karin Smed-Gerdin, som just nu arbetar med ett flertal revideringar i såväl engelska som svenska och svenska som andraspråk.

 

Läs intervjun med våra författare