Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ny bok behandlar förskolans betydelse för samhälle och individer

Intervju med Håkan Forsberg, Esbjörn Larsson och Andreas Alm Fjellborg, redaktörer till boken Förskolans Expansion och marknadisering

Varför är denna bok viktig för blivande och verksamma förskollärare? Varför har ni skrivit den nu?

Förskolan har en samhällsbärande funktion vilket inte minst blev tydligt under pandemin. Det pedagogiska innehållet är naturligtvis centralt i förskolan men verksamheten har också stor betydelse för vilka barn som möts i förskolan och återspeglar ofta närområdets demografi.

Idén till denna bok kommer från ett upplevt behov av kurslitteratur som tar fasta på förskolans strukturella betydelse för samhället. En sådan bok behöver också en bred inramning som behandlar såväl samtida som historiska perspektiv för att belysa den roll som förskolan har för barns och vuxnas vardag.

Vilket är bokens huvudsakliga innehåll?

Syftet med boken är att beskriva förskolans strukturella betydelse för samhället ifrån olika vetenskapliga perspektiv. Den är indelad tre olika teman. Det första temat är historiskt orienterat och behandlar förskolans framväxt och expansion. Den andra delen har fokus på samtiden och förskolan som marknad på samhällsnivå. Den tredje delen behandlar förskoleval och förskolepraktiker utifrån individers föreställningar och upplevelser.

Olika vetenskapliga perspektiv och begreppsapparater representeras i kapitlen – vilken är tanken med det?

Bokens mångvetenskapliga inramning ger en fördjupande och mer sammansatt bild av förskolans expansion och marknadisering. Det ger också en möjlighet att använda boken för att belysa och diskutera hur samhällsvetenskaplig forskning i allmänhet, och forskning om förskolan i synnerhet, kan bedrivas.

Till vilka delar i förskollärarutbildningen passar boken?

Främst kommer den vara användbar på kurser som behandlar förskolans uppdrag och plats i samhället. Förskolans roll i samhället har förändrats över tid utifrån aspekter som utbildning, omsorg, organisation, profession och värdegrund. Boken skulle också kunna användas för att exemplifiera olika typer vetenskapliga perspektiv och på uppsatskurser för att inspirera till nya angreppssätt