Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Kvalitetspolicy för läromedel

Studentlitteratur har tillsammans med övriga medlemmar i branschorganisationen Läromedelsföretagen tagit fram en kvalitetspolicy för läromedel och ett särskilt stöd vid val av läromedel. 

Alla elever ska kunna nå kunskapsmålen

Tillsammans med branschkollegorna i Läromedelsföretagen har Studentlitteratur antagit en särskild kvalitetspolicy för att tydliggöra vårt löfte att utveckla kvalitativa läromedel för landets elever och lärare. Policyn är ett styrande dokument med riktlinjer för utveckling av läromedel för Läromedelsföretagens medlemmar. Våra läromedel ska ge stöd i lärarnas yrkesutövning, vägleda elever när de inhämtar kunskap och bidra med ett innehåll som stöttar skolornas uppdrag att främja lärande.

En viktig utgångspunkt för arbetet med att utveckla kvalitativa läromedel är att alla elever ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen, oavsett bakgrund.

För att leva upp till uppdraget att utveckla läromedel av hög kvalitet bygger kvalitetspolicyn på fem olika områden:

  • • Ger förutsättningar att klara uppsatta mål
  • • Kvalitetssäkrad utvecklingsprocess
  • • Kunskapsbaserat och engagerande innehåll
  • • Stöd för lärarna
  • • Forskning och pedagogik

Stöd vid val av läromedel

Förutom kvalitetspolicyn har Läromedelsföretagen tagit fram ett stöd vid val av läromedel. Stödet innehåller frågor som är bra att ställa vid inköp av läromedel och vad lärare ska kräva av ett läromedel, oavsett om det rör tryckta eller digitala läromedel. Frågorna ska underlätta valet av läromedel så att lärare har möjlighet att välja de som är av hög kvalitet, passar den lokala undervisningssituationen, kan möta elevernas olika behov samt har en stadig förankring i skolans läroplan.

Här kan du ladda ner Kvalitetspolicyn.

Här kan du ladda ner Stöd vid val av läromedel.

Här kan du läsa mer om Läromedelsföretagens verksamhet.

Kontakt

Har du frågor om hur vi på Studentlitteratur arbetar för att säkerställa att våra läromedel håller högsta kvalitet? Välkommen att kontakta Åsa Sandberg, förlagschef Läromedel och Lättläst.

Åsa Sandberg

Förlagschef Läromedel och Lättläst

046-31 21 70 E-post