Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tre snabba frågor till
Camilla Bedroth om Lgr22

Läromedelsutvecklare på Studentlitteratur.

Du har lyssnat på Skolverkets konferens om Lgr22. Är det någon del som du tycker är extra intressant?

Jag tror det blir lättare att fokusera på undervisningen och arbetet med fakta och förståelse, nu när kraven på detaljerad och omfattande bedömning minskar. Arbetsglädjen i det undersökande arbetet tillsammans med eleverna är central och har alltid varit drivkraften för mig, samtidigt som jag måste ha fokus på kunskapsmålen.

Med Lgr22 blir progressionen mellan stadierna tydligare. Vad tycker du om det?

Alla har rätt till goda och stegvisa ämneskunskaper både på lägre och högre nivå. Genom att först ta till sig grundläggande kunskaper kan eleverna efterhand utveckla mer komplexa tankar, analysera och resonera.

Vad har du för tankar kring att kunskapskraven blir mindre detaljerade?

Mindre detaljerade kunskapskrav kan ge mer utrymme att forma undervisningen efter elevernas behov. Det ger en större tillit till läraren; jag uppfattar det som att Skolverket vill uppmuntra lärarens professionella omdöme och den erfarenhet och praktiska klokhet som finns i klassrum runtom i landet. Det gläder mig.