Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

elev_lgr22.jpg

Lgr22 – Förändrad läroplan för grundskolan

Från höstterminen 2022 börjar en ny läroplan för grundskolan att gälla. På Studentlitteratur följer vi Skolverkets arbete och ser till att du kan fortsätta att arbeta med ditt befintliga basläromedel från oss i engelska, svenska och matematik.

Här berättar vi mer om vad de nya kursplanerna innebär och hur just ditt läromedel möter förändringarna i Lgr22.

Matematik åk 1–9

Favorit matematik 1–9 är ett basläromedel som redan uppfyller kursplanen för matematik i Lgr22. Grattis till dig som redan använder Favorit matematik – du kan fortsätta använda alla resurser för planering, undervisning och uppföljning och vara säker på att eleverna får lära sig alla delar som ska vara med i undervisningen på lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. Kunskaper om/i matematik ökar efter hand och det är tydlig skillnad i progression mellan olika stadier.

I kursplanen för matematik har det skett förtydliganden och omformuleringar i det centrala innehållet, men det finns också några nyheter. Algebra, obekanta tal tecknade med symbol, introduceras redan på lågstadiet och på mellanstadiet får eleverna möta variabler i enkla algebraiska uttryck och ekvationer. På mellanstadiet är det nytt att enhetsbyten ska ingå när eleverna jämför, uppskattar och mäter. På högstadiet har enkla andragradsekvationer tillkommit och symmetri tagits bort. De nya delarna med obekanta tal som symboler, variabler i enkla algebraiska uttryck och ekvationer, enhetsbyten och enkla andragradsekvationer finns redan som innehåll i Favorit matematik.

Digitala verktyg och programmering lyfts fortfarande fram i ämnets syftestext. I Favorit matematik finns på ett unikt sätt digitala verktyg och programmering integrerade i elevpaket som består av både tryckt bok och digitalt läromedel. Säg välkommen Lgr22!

Här kan du titta närmre på det centrala innehållet för Favorit matematik på låg- och mellanstadiet.

Läs om Lgr22 kopplat till Favorit matematik åk 1–3 >>

Läs om Lgr22 kopplat till Favorit matematik åk 4–6 >>

Svenska och svenska som andraspråk åk 1–9

Läromedel svenska lgr22

I de nya kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk görs en större åtskillnad mellan de båda ämnena. Studentlitteraturs läromedel i svenska och svenska som andraspråk revideras nu i enlighet med Lgr22 och i lärarpaketens digitala resurser får du tydlig information om vilka delar av respektive kursplan som läromedlet svarar mot.

En annan förändring är att det gemensamma läsandet och skrivandet lyfts fram. Studentlitteraturs basläromedel Simsalabim och Träff på texten är redan anpassade efter detta arbetssätt. Här arbetar alltid klassen tillsammans med att läsa och skriva texter, innan eleven själv får träna.

Läs om Lgr22 kopplat till Träff på texten >>

Informationen uppdateras löpande.

Engelska åk 1–9

Läromedel engelska lgr22

Du kan fortsatt känna dig trygg med Studentlitteraturs läromedel Magic! och Ready Steady Go!. Sidorna som handlar om kursplan och stöd för bedömning uppdateras digitalt i alla lärarpaket.

I den nya kursplanen för engelska har det formulerats om på några ställen och vissa delar är flyttade från betygskriterierna till det centrala innehållet. Betygskriterierna i engelska för åk 4–6 och 7–9 är således något kortare i Lgr22.

I åk 1–9 lyfts kontaktskapande texter och talat språk fram i det centrala innehållet och det är konkretiserat vad som gäller när eleven ska söka, värdera och välja information i olika källor.

Strategier för att lyssna och läsa, elevernas förmåga att bearbeta sitt arbete samt förmågan att jämföra den engelsktalande världen med sin egen erfarenhet, har flyttats över till det centrala innehållet.

Läs mer om ändringarna i engelska på Skolverket.

Läs om Lgr22 kopplat till Magic! 4–6 >>

Läs om Lgr22 kopplat till Ready Steady Go! >>