Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Statsbidrag för inköp av vissa läromedel

Statsbidraget gäller förlagsframställda, tryckta läroböcker, med eller utan digitala komponenter, samt lärarhandledningar framtagna för att tillsammans med ett läromedel stödja planering och genomförande av undervisning.

Detta betyder att alla tryckta läromedel, med eller utan digitala komponenter samt andra produkttyper som är avsett för undervisning såsom; textböcker, övningsböcker, facit, går att köpa med statsbidraget.

 

Mer information om statsbidrag för inköp av vissa läromedel

Fullständiga och detaljerade villkor och information om statsbidraget finns på Statsbidrag för inköp av vissa läromedel 2024 - Skolverket. Informationen uppdateras löpande här. 

1 juli 2024 stärks elevernas rätt till ändamålsenliga läromedel i undervisningen. Läroböcker, läromedel och lärverktyg ska definieras i skollagen. Dessutom förtydligas att eleverna ska ha tillgång till det material som behövs för en god kunskapsutveckling i enlighet med utbildningens mål.

Regeringen har även gjort det möjligt för skolhuvudmän att söka statsbidrag för att köpa läromedel. Statsbidraget syftar till att stärka elevernas tillgång till läromedel i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan eller sameskolan. För att få statsbidrag ska huvudmannen under bidragsåret själv finansiera läromedel motsvarande den genomsnittliga kostnaden per elev de tre senaste åren. Bidraget ska alltså användas för utökade investeringar i läromedel.

Kort fakta

  • För bidragsomgången 2024 finns det 657 750 000 kronor att fördela.
  • Perioden för att begära ut bidraget är 1 september–1 oktober 2024.
  • Man ansöker om statsbidraget i Skolverkets e-tjänst.

 

Skolverket fattar beslut om bidragsramarna i januari 2024. Bidragsramarna visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur mycket de har rätt att begära ut, förutsatt att de uppfyller villkoren för bidraget.

Här kan du prenumerera på Skolverkets nyheter om statsbidrag.

Källa: Skolverket.se

Svar på våra mest återkommande frågor

  • Vad i Studentlitteraturs sortiment går att köpa för statsbidraget? 

Alla tryckta läromedel som är avsett för undervisning i de skolformer som anges och alla produkttyper (textböcker, övningsböcker, facit, digitala komponenter med tillhörande tryckt läromedel osv.). Alla våra elev- och lärarpaket som ingår i konceptet Bättre tillsammans som består av både tryckt bok och digitalt läromedel. 

  • Vad i Studentlitteraturs sortiment går inte att köpa för statsbidraget?

Sådant som inte omfattas av beskrivningen ovan, t.ex. kurslitteratur (universitetsnivå), läromedel för gymnasieskolan/komvux/Sfi, litteratur för lärarfortbildning och lärarkalendrar. Fristående lärarhandledningar och lärarmaterial (t.ex. Gnissel i klassen, Beppematik och On-serien) omfattas inte heller av statsbidraget.

  • Behöver jag tänka på något speciellt när jag gör min läromedelsbeställning?

Nej. Beställ precis som du brukar, av den leverantör som din skola brukar beställa av. Statsbidraget söks i en annan process.

  • Vem ska göra ansökan om statsbidraget?

Varje huvudman bestämmer själv vem som rent praktiskt skickar in ansökan. 

  • Om jag undrar över om statsbidraget täcker ett visst läromedel eller material från Studentlitteratur, vem kan hjälpa mig?

Alla våra läromedel som omfattas av statsbidraget för inköp av vissa läromedel är uppmärkta med den gröna symbolen ”Statsbidrag läromedel” på vår hemsida. Du kan också kontakta vår kundservice.

  • Var hittar jag den information jag behöver om statsbidraget för läromedel (vilka bidragsramar som gäller, hur det redovisas m.m.)?

Här hittar du mer information hos Skolverket.