Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Villkor för digitala produkter

De villkor som återges här är våra standardvillkor för digitala läromedel, digital kurslitteratur och andra digitala tjänster. Avvikande villkor kan förekomma för enstaka produkter och andra digitala tjänster, såsom Förskoleforum, och anges då för den tjänsten i samband med köp.

Kunden åtar sig att inte sprida aktiveringskoder eller licenser eller på annat sätt sprida det digitala innehållet vidare till någon annan.

Brott mot denna bestämmelse kommer att betraktas som intrång i upphovsrättslagens mening och beivras i den utsträckning som lagen medger.

Ångerrätt

Ångerrätt föreligger i 14 dagar för privatpersoner förutsatt att produkten inte har aktiverats. I övrigt föreligger ingen ångerrätt.

Störningar

Driftstörningar och avbrott för underhåll kan förekomma i allt digitalt innehåll.

 

Köpvillkor för digitala läromedel för grundskola och gymnasium

Våra digitala läromedel och digitala resurser för grundskola och gymnasium har en licenstid från tilldelning på antingen 12 månader eller 36 månader. Aktuell tidslängd för licensens giltighet hittar du vid köptillfället på respektive produkt. Med tilldelning menar vi när en användare knyts till licensen, typiskt sett när en lärare tilldelar licensen till en elev. Detta behöver inte ske vid köptillfället. Du har 20 månader på dig från köptillfälle till dess att licensen senast ska ha tilldelats en användare.

Det digitala läromedlet eller de digitala resurserna är kopplad till den specifika upplagan av produkten. Tekniska uppdateringar kan förekomma men innehållet är det samma.

 

Villkor för skolor

En licens som kopplas till en skolenhet kan hanteras i Min bokhylla av lärare/administratörer kopplade till den aktuella skolenheten. När en licens har kopplats till en skolenhet måste den tilldelas till en användare innan Tilldelas senast-datumet infaller. Vid tilldelning börjar licenstiden att löpa. Under licenstiden kan licensen flyttas mellan användare - lärare och elever - inom skolenheten. En licens kan inte flyttas mellan olika skolenheter.

 

Villkor för privatpersoner

Licensen till det digitala läromedlet skickas till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid tilldelning knyts licensen till ditt användarkonto och licenstiden startar. Licensen går därefter inte att flytta till en annan användare.

 

Vad gäller om upplagan utgår?

Studentlitteraturs digitala läromedel och digitala resurser fungerar i fem år efter det att försäljningen upphört av den specifika upplagan. Detta innebär att du kan använda ditt nyinköpta digitala läromedel hela licenstiden även om upplagan läggs ned.

 

 

Köpvillkor för kurslitteratur med digital produkt för universitet och högskola

Bok + digital produkt

Kurslitteratur säljs i viss mån som bok + digital produkt. Den digitala delen är giltig i 2 år (om inte annat anges på produkten). Koden kan aktiveras en gång.

 

Digital produkt

Digital produkt kan antingen vara bokens innehåll i helt digital form (e-bok), del eller delar av bokens innehåll i digital form eller kompletterande digitalt material till en tryckt bok, exempelvis olika verktyg och övningar. Produkterna aktiveras med en aktiveringskod och därefter har du tillgång till dem under licenstiden. Koden kan aktiveras en gång.

Studentlitteraturs digitala produkter fungerar i 5 år efter det att försäljningen upphört av den specifika upplagan. Detta innebär att du kan använda din nyinköpta digitala produkt hela licenstiden även om upplagan läggs ned. Studentlitteratur garanterar dock inte att det digitala materialet för alla böcker fungerar längre än 5 år från det att försäljningen upphört av den specifika upplagan.

 

E-böcker via Studora

Vi erbjuder e-böcker för universitetsstudenter via studieplattformen Studora. De återges i en webbläsare och kräver uppkoppling till internet. E-böckerna är inte nedladdningsbara. E-böckerna köps på Studora.se där du får tillgång till dem direkt i plattformen under 180 dagar.

Läs mer om köpvillkor för Studora.