Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Särskild begåvning och twice-exceptionality: inkluderande undervisning och pedagogisk differentiering

Intervju med Tove Ekelund

Jag skrev boken för att belysa och öka förståelsen för särskild begåvning och twice-exceptionality, med ett särskilt fokus på att dessa elever ofta har andra sätt att lära sig på

Vad handlar boken om?

Särskild begåvning och twice-exceptionality: inkluderande undervisning och pedagogisk differentiering är en bred och innehållsrik bok som tar sin utgångspunkt i aktuell forskning. Jag beskriver de komplexa aspekter, utmaningar och möjligheter som elever med särskild begåvning samt elever med både särskild begåvning och funktionsnedsättning står inför. Jag berättar även om flera vanligt förekommande diagnoser och hur de kan påverka lärandet. För att möta dessa barns behov ger jag handfasta förslag och insikter i hur lärmiljöer kan skapas för att berika och stimulera deras lärande. Jag visar hur undervisningen kan göras inkluderande, differentierad och tillgänglig.

Varför skrev du boken?

Jag skrev boken för att på ett begripligt och förhoppningsvis intressant sätt belysa och öka förståelsen för elever med särskild begåvning och twice-exceptionality. Jag vill berätta om vilka konsekvenserna kan bli när barnen möter skolans verksamhet och vad som kan stödja kunskapsutvecklingen. Dessa barn har ofta andra sätt att lära sig på och det är det jag särskilt vill uppmärksamma – att det är viktigt med en inkluderande och differentierad undervisning som möter deras lärbehov. Målet är att boken ska fungera som ett lättillgängligt stöd för professioner i praktisk verksamhet genom att ge de verktyg och insikter som behövs för att bättre kunna stödja dessa elever.

Vilken är målgruppen för boken?

Särskild begåvning och twice-exceptionality: inkluderande undervisning och pedagogisk differentiering vänder sig till lärare, specialpedagoger, speciallärare och logopeder – verksamma såväl som studerande – samt till elevhälsan, personal inom barn- och ungdomspsykiatrin och de med ledaransvar. Boken riktar sig även till de föräldrar som letar efter vägledning gällande hur de kan stödja sina barn. Alla som vill förstå mer om särskild begåvning och twice-exceptionality, samt hur man kan identifiera och stödja dessa elever, kommer att ha stor nytta av denna bok.

Vad handlar din forskning om?

Min forskning handlar om twice-exceptionality där eleven både har en särskild begåvning samt dyslexi och hur det kan påverka varandra. Det kan vara svårt att upptäcka dyslexi hos elever med särskild begåvning då dessa kan ha lässvårigheter trots en fungerande läsförståelse. Detta anses bero på att begåvningen maskerar svårigheterna, något som brukar kallas för dold dyslexi. Dold dyslexi innebär att kärnsymptomet – avkodningssvårigheter – inte är uppenbart och kan leda till att dyslexi förblir oupptäckt och odiagnostiserad under lång tid.

Som logoped har jag länge arbetat med de här frågorna, sett problemen och berörts av dem. Forskning och skolans pedagogiska praktik behöver komma närmare varandra genom att broar byggs mellan teori och praktik. Med den här boken hoppas jag kunna bidra med just det, det vill säga att göra kunskap tillgänglig för så många som möjligt.