Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

3 frågor kring Gy25 till våra läromedelsutvecklare

Hej Henric, Charlotte och Liza, läromedelsutvecklare för gymnasieutgivningen på Studentlitteratur!

Hur ser processen ut när man ska revidera eller anpassa ett läromedel inför Gy25?

Svar: Det beror lite på vilket läromedel det handlar om och hur mycket det omfattas av reformen, men arbetet inleds med att vi går igenom förändringarna i ämnesplanerna tillsammans med författarna. För att hålla oss uppdaterade deltar vi i Skolverkets konferenser och tar del av diskussioner i olika lärarforum. Därefter diskuterar vi vad som ska revideras så att läromedlet svarar mot innehållet i de nya styrdokumenten. Vi säkerställer även att revideringen går hand i hand med aktuell forskning och författarnas erfarenheter från klassrummet.

När författarna arbetar med revideringen skriver de ofta nya avsnitt eller kapitel för att täcka nytt innehåll i ämnesplanen. Även nya övningar tillkommer om det behövs. Ibland flyttas texter runt i boken eller utgår för att de inte längre är aktuella.

 

Vad i Gy25 ser ni fram emot att lyfta in i utgivningen?

Svar: I svenska och svenska som andraspråk ser vi fram emot att få utöka läromedlen med avsnitt om och uppgifter i kreativt skrivande vilket vi ser som en viktig del för att utveckla både skrivglädje och läslust. Vi ser även fram emot att få utveckla avsnitten om litteraturhistoria så att eleverna får ett ökat intresse för litteratur och litteraturens möjligheter att skapa igenkänning av allmänmänskliga fenomen genom århundradena.

I de nya ämnesplanerna för engelska ändras fokus från språkliga företeelser till språklig säkerhet, och de läromedel som ska revideras kommer att ta hänsyn till detta. Vi ser också fram emot att väva in mer fokus på variation och tydlighet när det gäller produktion och interaktion.

 

Kommer alla läromedel att uppdateras och ses över?

Svar: Vi reviderar flertalet av de läromedel som direkt berörs av förändringarna och utvärderar övriga läromedel för att se att de fungerar bra även efter reformen. Revideringarnas omfattning varierar: Vissa titlar kommer att genomgå större förändringar medan andra revideras i sin enkelhet. När det gäller t.ex. kompletterande läromedel som övar specifika förmågor behövs inga större uppdateringar då de redan nu fungerar fint med Gy25. I vissa fall satsar vi på nyutgivning för att täcka in förändringarna i ämnesplanerna.