Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Kreativt skrivande:
Fortsättningsbok i litterärt skapande

Therése Granwald - författare till Kreativt skrivande

Jag vet att det är många där ute som skriver utifrån egna erfarenheter, så det kändes viktigt att ha med ett kapitel om självbiografiskt skrivande i fortsättningsboken.

Ta ditt skrivprojekt från råmanus till färdigt manus

Succén Kreativt skrivande: Grundbok i litterärt skapande har nu fått en uppföljare som vänder sig till dig som kommit en bit på väg i ditt skönlitterära skrivande. Fortsättningsboken beskriver hur du tar ditt skrivprojekt från råmanus till färdigt manus, hur du arbetar med redigering av din text och vad du ska tänka på när du vänder dig till ett förlag.

I boken fördjupas också frågor om dramaturgi, persongalleri, språk- och stil samt biografiskt och självbiografiskt skrivande. Varje kapitel innehåller övningar som utvecklar ditt skrivande, en av dessa hittar du längre ner på denna sida.

Intervju med Therése Granwald

I boken tar du upp hur du kan arbeta med redigering av din berättelse – många tänker nog på språk och stil, men du menar att man också ska vara öppen för att redigera själva innehållet? Storyn, konceptet och premissen, dvs. allt?

– Ja! Jag tänker att när det gäller skönlitterärt skrivande så är själva "författandet" bara en del av skrivprocessen, sedan kommer en minst lika stor del kreativ redigering innan författaren går in på finliret och det språkliga detaljarbetet. Min erfarenhet som författare och skrivpedagog visar att den som skriver behöver lägga mycket tid på att redigera just story, dramaturgi, koncept, premiss, struktur, karaktärer, gestaltning innan hen är redo att skicka iväg manuset till förlag. I boken har jag försökt visa metoder och arbetssätt för just redigering.

Hur har du tänkt när du valt ut litterära exempel till boken? Tänkte du annorlunda än när du skrev grundboken?

– Ja, den här gången valde jag bara litterära exempel skrivna på svenska, inga översatta exempel. Det gjorde jag för att i översättningen kommer ännu ett lager av stil och röst in och här ville jag kunna gå ännu djupare in i analys av språk och stil. Då ville jag använda enbart svenska exempel. Jag har också snöat in på en av mina favoritböcker, Händelser vid vatten av Kerstin Ekman, och valt att återkomma till den boken flera gånger i mina exempel, både för att det är en så bra bok och för att kunna fördjupa exemplen.

Samtidigt som du arbetat med den här boken publicerades din bok Syster: En memoar om kärlek, systerskap och skuld. På vilket sätt har erfarenheterna från det skönlitterära projektet påverkat arbetet med denna bok?

– På alla sätt! Jag skrev bokstavligen dessa två böcker ihop, på förmiddagarna brukade jag skriva på Syster och på eftermiddagarna på Kreativt skrivande. Det gjorde också att jag fick med ett kapitel om självbiografiskt skrivande i läroboken, eftersom Syster är en självbiografisk memoar och jag kunde på så vis lära av, och visa exempel ur, min egen skrivprocess. Jag vet ju att det är många där ute som skriver utifrån egna erfarenheter, så det kändes viktigt att ha med ett kapitel om det i fortsättningsboken.

Fotograf: Julia Lindemalm

Therése Granwald är skrivpedagog och författare. Hon har sedan 20 år tillbaka arbetat som lärare och handledare i kreativt skrivande på både universitet och folkhögskola. Therése är också med och driver Folkets hörna, en litterär mötesplats för texter under arbete och arbetar med att främja ungas och vuxnas litterära skapande.

Praktisk skrivövning inom redigering

PREMISS – BÄRANDE FRÅGA – VAD SOM STÅR PÅ SPEL

• Formulera din premiss i två meningar. Försök få oss att vilja läsa hela boken genom dessa två meningar.
• Skriv också ner berättelsens bärande fråga, den som driver ryggradsberättelsen från början till slut.
• Anteckna vad som står på spel i berättelsen. Vad riskerar att ske om huvudkaraktären inte uppnår sitt mål? Varför är det viktigt att X uppnår sitt mål? Se om du har ett olyckligt slut som känns ”möjligt” även om du skriver mot ett lyckligt slut. Vilka aktiva handlingar och val kommer din huvudkaraktär göra för att undvika katastrofen?

är en utmärkt uppföljare som tar vid där den första boken slutade. Skrivaren förväntas nu ha ett råmanus att utgå ifrån, dvs. ett första utkast av en berättelse som ska finslipas. /…/ En systematisk och engagerande handbok som har mycket att erbjuda skrivaren en bit in i processen.

Med stor kunnighet och många tydliga exempel från både skönlitteratur, det egna skrivlivet och den egna erfarenheten guidar Therese Granwald mig som författare (och skrivpedagog) djupare in i skrivandets och kreativitetens värld. Jag får hjälp och inspiration att bygga mina egna texter och textvärldar till nivåer som gör dem bättre. Med handfasta skrivövningar kan jag också laborera med mitt textmaterial så att perspektiven och vyerna vidgas.