Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Historia

1960-talet – Studentlitteratur grundas

Studentlitteraturs resa börjar i liten skala 1963. Studentkåren vid Lunds universitet har tröttnat på bristen på bra, relevant kurslitteratur och tar därför saken i egna händer. Vad som behövs är läroböcker skrivna av forskare och lärare på svenska, utformade efter svenska utbildningar och förhållanden. En vinnande affärsidé är född.

 • 1965 är vi redan 11 anställda och året därpå omfattar utgivningen 100 boktitlar.
 • I slutet av 60-talet flyttar vi till ett nytt förlagshus på Norra Fäladen i Lund – den kraftiga expansionen är orsaken.

Bertil Bratt

Bertil Bratt, f.d. kårvice och revisor på Studentkårens Intressebyrå i Lund, blir VD för Studentlitteratur.

Första lokalerna

Det nystartade förlaget hyr in sig i ett par studentrum på AF, Akademiska föreningen, i Lund. Första adressen är S:t Annegatan 1 i Lund.

1970-talet – utgivningen vidgas

Studentlitteratur är under 1970-talet ledande utgivare av svensk kurslitteratur, men då antalet studenter under decenniet sjunker krävs en nyorientering. Inriktningen vidgas från utgivning av kurslitteratur till att även omfatta utbildningsmaterial, med gymnasieskola och företag som nya målgrupper.

 • Ny teknik öppnar upp nya möjligheter med databehandling och avancerade ljud- och bildprogram som komplement till traditionella läromedel
 • Utbildningshuset grundas – vi erbjuder nu även utbildningar för företag, organisationer och myndigheter
 • Utgivningen inom data växer sig starkare – Studentlitteratur betraktas som dataförlaget nummer ett i Norden.

Nya lokaler

Drygt 40 författare och lika många personalmedlemmar närvarar då universitetsrektorn Carl Gustaf Andrén tar första spadtaget till Studentlitteraturs nya fastighet i Lund. 1978 flyttar vi in i de nya lokalerna på Åkergränden 1 där verksamheten bedrivs än i dag.

Mikrodatorer 1979

Studentlitteratur visar mikrodatorer på mässan Datakraft i Malmö 1979. Kungen är en av gästerna och välkomnas av kungssången som programmerats på en av datorerna.

1980-talet – visionen består

Efter en tuff start under 80-talets första år med en stillastående marknad, ökar efterfrågan på Studentlitteraturs produkter, särskilt inom området datateknik. I en intervju slår VD Bertil Bratt fast att den grundläggande visionen består, att öka kvaliteten på svensk utbildning genom tillgång till bra studiematerial.

 • I slutet av 1980-talet består förlaget av sex utgivnings­grupper: Teknik, Ekonomi, Medicin, Humaniora, Samhällsvetenskap/Lärarutbildning samt Data.

Häng me´ datatåget

1982 satsar vi på ett omfattande samarbete med en rad bokhandlare runt om i Sverige. Förlagets böcker och utbildningsmaterial inom dataområdet marknadsförs genom kampanjen Häng me´datatåget

20 års jubileum

”Studentlitteratur – 20 år före sin tid” lyder devisen då företaget firar tjugoårsjubileum 1983.

1990-talet – interaktiva läromedel

Under 1990-talet pekar försäljningskurvan stadigt uppåt och Studentlitteratur expanderar, från decenniets slut med stark tyngdpunkt på förlagsverksamheten. Nya, stora områden är pedagogisk litteratur för grundskolans och förskolans personal och det första interaktiva läromedlet för gymnasieskolan introduceras.

 • 1996 passerar vi 100 miljoner kronor i omsättning för förlagsverksamheten.

Leka Lära Leva

I samarbete med Utbildningsradion startar Studentlitteratur 1993 Leka Lära Leva, en bokklubb för pedagoger i skola och förskola.

Stefan Persson blir VD

1997 avlider Bertil Bratt vid 65 års ålder. Hans döttrar Gunilla Bratt och Kristina Edler övertar ägandeskapet och ny VD blir Stefan Persson, som fortfarande leder verksamheten. Styrelsen beslutar att lotsa företaget mot en mer renodlad förlagsverksamhet. Samtliga sidoverksamheter utom distributionen av programvaror till datorer avyttras.

2000-talet – material på webben

Under 2000-talet breddas målgruppen med ökad utgivning för grundskolan, gymnasiet och yrkesverksamma. Som drivande inom digital utveckling när det gäller kurslitteratur och läromedel lanserar Studentlitteratur under decenniets början övningsmaterial för webben. Det är en satsning som följande år förstärks med interaktiva läromedel.

 • 2001 bildas ett nytt affärsområde för skola och vuxenutbildning som framöver ska komma att stå för en betydande del av verksamheten
 • Under detta årtionde förvärvar vi Appia, Akademiförlaget Corona och Lundahls förlag. Vi blir även 50-procentig delägare i Iustus förlag

Satsning på facklitteratur

En satsning på kvalificerad facklitteratur för specifika yrkesroller så som skolledare, lärare i förskolan och allmänläkare, blir verklighet.

Kurslitteraturpriset instiftas

2009 instiftar vi Kurslitteraturpriset – Sveriges finaste utmärkelse till författare som skriver kurslitteratur. Kurslitteraturpriset är en årligt återkommande manustävling som kulminerar i en festlig prisutdelning i september månad, då vi hyllar en vinnare och två hederspristagare. Prispotten är hela 250 000 kr.

2010-talet – hela kunskapsresan

Tre år in på 2010-talet visar Studentlitteratur fortsatt ett starkt positivt resultat, och förstärker utgivningen genom förvärv av flera förlag med starka kunskapstraditioner. Utgivningen omfattar nu runt 350 titlar årligen, nära 9000 författare är knutna till förlaget och Studentlitteratur följer målgruppen längs hela kunskapsresan – från förskolan ända ut i yrkeslivet.

 • 2011 når omsättningen 260 miljoner
 • Under årtiondet förvärvas Cura förlag, Bokförlaget Mareld, Aktiv förskola, Adastra läromedel, Pedagogisk design, Serholt läromedel, Argument förlags skolsortiment, allmänmedicin.se och SNS kursboksutgivning.
 • Under 2014-2017 befästs Studentlitteraturs position som Sveriges ledande förlag för kurslitteratur för universitet och högskola. Parallellt arbetar Studentlitteratur med att successivt bredda verksamheten till att också omfatta läromedel för skolan och kvalificerade fackböcker och informationstjänster för kompetensutveckling av yrkesverksamma.
 • 2015 når omsättningen över 317 miljoner kronor.
 • 2018 förvärvas Nypon förlag och Vilja förlag, som med sin utgivning gör Studentlitteratur även störst på lättläst litteratur.
 • 2019 flyttar nio medarbetare från Nypon och Vilja förlag in på Åkergränden 1. Samma år förvärvas också Planeraförlaget. 2019 sker en omorganisation och förlagen delas upp i de tre förlagen: Läromedel och lättläst, Kurslitteratur och kompetensutveckling samt Lärarutbildning och skolutveckling.

Moderna lokaler

Lokalerna på Åkergränden genomgår en omfattande renovering och återinvigs 2010 under festliga former.

Digitala produkter

Helt digitala produkter eller produkter där bok och digitala medier är integrerade utgör en viktig och snabbt växande del av vår utgivning.

50-årsjubileum

2013 firade vi vårt 50-årsjubileum! Grundidén är den samma som när vi startade. Och som en kugge i ett större sammanhang ser vi att vårt arbete bidrar till att människor kan förändras och utveckla sina liv. Det är för oss en oerhört stark drivkraft att fortsätta vår resa.

2020-talet – blandade lärmiljöer och ökad digitalisering

2021 har vi 164 medarbetare, runt 10 000 författare är knutna till förlagskoncernen och vi har ungefär 6000 titlar i vårt sortiment.

Förlags- och läromedelsbranschen står inför en spännande digital utveckling där blended learning står i fokus, vilket innebär att skapa kvalitativa läromedel och kurslitteratur oavsett format. 

tomoyo mattespel färdighetsträning matematik lågstadiet

Tomoyo lanseras

2020 lanseras Favorit matematiks digitala produkt Tomoyo.