Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Intervju med Stina Nylén och
Marie-Elen Osbeck

Författarna bakom serien Från rapsoder till rappare

Svenska med avstamp i litteraturen

Intervju med författarna till Från rapsoder till rappare

Antikens kringvandrade rapsoder underhöll genom att rytmiskt berätta om spännande händelser till musik – ungefär samma sak som dagens rappare gör. Det nya basläromedlet i svenska för högstadiet, Från rapsoder till rappare, spänner över tusentals år, utan att släppa nutiden ur sikte.

– Den kronologiska strukturen är bärande. Allt innehåll i Från rapsoder till rappare syftar till att skapa ett begripligt sammanhang för eleverna, säger Stina Nylén.

– Vi tar avstamp i litteraturen, men svenskämnets alla delar får vara med, från muntliga och skriftliga övningar till grammatik och språkhistoria, säger författarkollegan Marie-Elen Osbeck.

Från rapsoder till rappare är ett helt nytt basläromedel i svenska för åk 7–9. Idén föddes ur ett dramatikprojekt som de båda lärarna arbetade med på en grundskola i Lund. Deras ursprungliga tanke, att tillägna sig litteraturhistorien genom drama, växte så småningom till ett mångfasetterat läromedel, där svenskämnets olika beståndsdelar knyts samman med litterära texter och kulturhistoriska epoker.

Varför behövs det ännu ett läromedel i svenska?

– Vi upplevde att det saknades ett läromedel som utgick från litteraturen och kronologin. Genom att utgå från epoker snarare än teman skapar vi en tydlig logik, samtidigt som strukturen är densamma boken igenom, säger Stina Nylén.

– Vi sätter även grammatiken och språkhistorien i ett sammanhang. Grammatiken kopplas till visuella upplevelser – bilder, färger, symboler. Textens byggstenar illustreras med konkreta exempel, berättar Marie-Elen Osbeck.

Vilka är era förhoppningar med läromedlet?

– Vi vill, precis som alla lärare, stimulera barnen till läsning, säger Stina Nylén och Marie-Elen Osbeck med eftertryck, och framhåller värdet av tryckta läromedel som gör ämnet hanterligt och överblickbart, till skillnad från lösbladssystem och rena länklistor.

– Idag är det många barn och ungdomar som saknar läsvana. Men man behöver kunna läsa för att lära – all läsning kan inte vara lustfylld. Med det sagt är texterna ändå valda för att snabbt skapa intresse och fungera som en inkörsport till den aktuella epoken. Högläsning ur böckerna kan vara ett sätt att komma igång, tipsar Stina Nylén.

Dessutom innehåller Från rapsoder till rappare stödstrukturer i form av ordförklaringar, sammanfattningar och tips inför övningarna. Digitalt kan eleven få texten uppläst och ta del av anpassade texter med ordförklaringar direkt i texten. Här finns även självrättande övningar på ord, begrepp och grammatik samt skrivmallar och checklistor inför skrivuppgifterna.

Hur har texturvalet gått till?

– Vår utgångspunkt har varit klassikerna, med fokus på den västerländska idé- och litteraturhistorien, men med paralleller till berättelser från andra delar av världen. Och det finns alltid en koppling till nutiden, berättar Stina Nylén.

Sapfo och Molly Sandén. Dante och Harry Potter. Bryggan mellan då och nu bidrar till känslan att litteraturhistorien är levande och att texter från äldre tider kan vara lika relevanta idag. I lärarhandledningen finns också tips på mer läsning relaterad till de olika epokerna.

Vad har varit roligast att arbeta med?

– Det har varit fantastiskt att utveckla Från rapsoder till rappare tillsammans utifrån våra respektive specialintressen, säger Marie-Elen Osbeck, och Stina Nylén instämmer.

– Vi kompletterar varandra så bra – Marie-Elen brinner för grammatiken och jag har fått lov att djupdyka i litteraturen, säger hon.

Första delen av Från rapsoder till rappare för åk 7 finns nu tillgänglig hos Studentlitteratur. Vi ser fram emot att få ta del av hela serien och dess spännande nedslag i litteraturhistorien från antiken till idag.