Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Gediget arbete bakom kvalitetssäkrade läromedel

gediget_arbete_bakom_kvalitetssakrade_laromedel.png
Det kan ta åratal att utveckla ett nytt läromedel. Kraven på att innehållet ska vara sakligt, relevant och vetenskapligt är höga. När läromedlet väl är färdigt, behöver det kontinuerligt uppdateras i takt med att samhället förändras och nya forskningsrön kommer till. Just därför kan du som lärare känna dig trygg när du väljer ett läromedel från Studentlitteratur. Så här ser processen ut när morgondagens läromedel utvecklas.

 

Studentlitteratur är ett av Sveriges största läromedelsförlag med basläromedel i svenska, engelska och matematik, liksom i svenska som andra språk, SFI, samhällsämnen och ekonomi. Därtill kommer ett brett utbud av kompletterande läromedel, både i tryckt och digital form, för undervisning i skolans övriga ämnen.

– En förutsättning för att Studentlitteratur ska kunna ta fram kvalitativa läromedel är att förlaget har en kontinuerlig dialog med beslutsfattare inom skolvärlden, säger Stefan Persson, vd för Studentlitteratur och ordförande i Läromedelsföretagen.

Det är en branschorganisation med 18 medlemsföretag som verkar för att lärare ska få bättre förutsättningar att undervisa och elever större möjligheter att nå kunskapsmålen. Läromedelsföretagens medlemmar svarar för cirka 90 procent av alla läromedel som används i svenska skolor.

– Framförhållningen måste vara god, kommande förändringar som påverkar läromedlens utformning behöver vara kända för förlaget långt i förväg. Läromedlen ska vara väl förankrade i skolans värdegrund och utgå från läroplaner, ämnesplaner och kursplaner, understryker Stefan Persson.

 

Lärare och elever delaktiga

Arbetet med att kvalitetssäkra processen med nya läromedel involverar både lärare, elever och experter. De färdiga lärarhandledningarna ska tjäna som inspiration för mer erfarna lärare och samtidigt kunna ge en handfast guidning för dem med mindre erfarenhet. För elevernas del ska läromedlet dels ge baskunskaper, dels stödja deras förmåga att analysera, tillämpa kunskap och tänka såväl kritiskt som självständigt.

 

Arbetet på redaktionen

På Studentlitteraturs läromedelsredaktion i Lund arbetar ett stort team av läromedelsutvecklare. De har alla en bakgrund i skolans värld med mångårig erfarenhet av pedagogik, undervisning och läromedlens betydelse. De leder arbetet fram till färdigt läromedel.

Studentlitteraturs läromedel skrivs av författare som oftast själva är lärare. De har gedigen ämneskunskap och är drivna författare.

– Tack vare detta kan författarna stämma av sitt arbete med nya läromedel direkt på eleverna i klassrummet. Det blir i sig ett betydelsefullt led i kvalitetsarbetet, säger redaktionschef Per Lindsjö.

 

Externa experter

I arbetet fram till ett färdigt läromedel involveras även andra expertgrupper så som formgivare, illustratörer, systemutvecklare och UX-designer. Också i denna fas testas läromedlet i klassrummet samtidigt som det granskas av bl a ämnesexperter inom området.

 

Uppföljning av färdigt läromedel

När det färdiga läromedlet väl används i undervisningen påbörjas uppföljningsarbetet. Läromedelsutvecklarna på redaktionen håller framför allt kontakt med lärare för att följa upp resultatet av läromedlet.

– Vi får ofta samtal med synpunkter och positiv respons. Det är värdefull återkoppling som hjälper oss att förbättra och utveckla nya läromedel, säger redaktionschef Mimmi Persson.

 

Nästa generation läromedel

I takt med att samhället förändras ändras också rönen inom pedagogik och inlärning. Studentlitteratur följer med i utvecklingen genom ett stort kontaktnät av personer på universitet och högskolor runt om i Sverige och internationellt. Förlaget deltar också på mässor och konferenser för att ta del av nya rön, teorier och resonemang som kan komma att påverka utvecklingen av morgondagens läromedel.