Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ny grundbok i logopedi 

Intervju med Lena Hartelius, Kerstin Johansson, Maria Levlin, Ellika Schalling och Maria Södersten, redaktörer till Grundbok i logopedi.

Boken Logopedi har funnits sedan 2008. Nu kommer en ny bok som heter Grundbok i logopedi. Varför nu?

Logopedi är både ett ämnesområde och ett professionellt fält där det har skett en omfattande utveckling. Det gäller både hur vi bedömer och hur vi behandlar personer med språk-, tal-, röst- samt ät- och sväljstörningar. Vi vet mer idag än för 15 år sedan, kunskapen har fördjupats, erfarenheter vidgats och nya arbetsfält har öppnat sig. De senaste åren har kunskapsläget förbättrats avsevärt när det gäller effekter av olika typer av intervention, t.ex. vid utvecklingsrelaterade kommunikationsstörningar och vid afasi. Det gör att det nu finns ett starkare vetenskapligt stöd för många av våra insatser – vi vet mer om vad som ger effekt och inte.

Hur ska den nya boken användas?

Grundbok i logopedi vänder sig till studenter på grundutbildningarna i logopedi vid de svenska och nordiska universiteten. Det är just en grundbok som introducerar till de väsentliga delarna inom ämnesområdet. Boken kan även användas av yrkesverksamma logopeder som vill orientera sig inom fält där de kanske inte haft anledning att hålla sig uppdaterade. Dessutom hoppas vi att boken ska tjäna som introduktion till logopedi för personer inom de professioner med vilka logopeder samarbetar.

På vilket sätt skiljer sig Grundbok i logopedi från den tidigare boken Logopedi?

Både strukturen och innehållet är annorlunda.  Sammanfattningsvis består den nya boken av 41 kapitel fördelade på fem olika delar. Vi beskriver olika typer av funktionsnedsättningar men har också strävat efter att belysa utvecklingen ur ett livsperspektiv, dvs. vi skiljer på om störningarna är medfödda/utvecklingsrelaterade eller förvärvade senare i livet. Bedömning och intervention har fått egna kapitel. Den nya boken inleds med kapitel om logopedi som profession och logopedi som ämne; det är också nytt.

Till boken hör också en webbresurs och i ett flertal kapitel kan läsare nå fördjupande extramaterial – både text, bild och film – genom att logga in på Studentlitteraturs webbplats med en för varje bok unik kod.

Den här gången är författarnas antal 57. Hur har det varit att vara redaktörer för ett så här stort antal författare?

Det är klart att det har varit ett omfattande arbete som har tagit tid men vi har imponerats av hur svensk logopedi har utvecklats under den senaste 15-årsperioden. Författarna i den nya grundboken är akademiskt och kliniskt erfarna och deras kunskap och engagemang har varit en stor förmån att få ta del av. Vi hoppas att läsarna av den nya Grundbok i logopedi ska tycka detsamma.