Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Problemen med teamarbete - så löser du dem

Teamarbete kan vara effektivt, men det kan också vara konfliktfyllt. I den nya boken Problemen med teamarbete och hur du löser dem beskriver Annika Lantz, Daneila Ulber och Peter Friedrich de vanligaste problemen och erbjuder lösningar som ligger långt ifrån enkla personlighetstest och heldagsevents.

 Vad krävs för att team ska fungera väl? Ofta lyder svaret: inspirationsdagar, föreläsningar och gruppövningar. Men forskningen visar att bara systematiska förändringar i teamarbetet ger resultat.
- Det handlar om att lösa problemen på ett systematiskt sätt. Vi följer hela problemlösningskedjan. Först måste man analysera orsakerna innan man kan hitta lösningen, säger Annika Lantz.

Annika är en av författarna till boken Problemen med teamarbete och hur du löser dem. I den beskrivs hur man systematiskt och forskningsbaserat kan förbättra teamarbete. Boken tar upp nio vanliga problem, som konflikter i gruppen, brister i ledarskapet eller att teamet inte anpassar sig till förändrade omständigheter.
- För varje problem presenteras teorier om orsaker och vad forskningen visat om hur man praktiskt kan gå tillväga för att lösa problemen, säger Annika Lantz.

Ett vanligt problem är problemlösningen i sig. Ofta anlitas konsulter som använder sig av enkla modeller med snabba lösningar.
- Populära modeller fokuserar i huvudsak på gruppdynamiken. Det har behövts en bok som beskriver vad forskning säger om orsakerna till problemen på ett mer komplext sätt och som kombinerar kunskap om hur team fungerar med praktik, säger Annika Lantz.

Problemen illustreras med autentiska fallstudier utifrån författarnas mer än 40 år långa erfarenhet av teamutveckling. I varje kapitel presenteras en kognitiv karta som kan vara vägledande för att lösa problemen. En utgångspunkt är att varje team och problem är unikt och bör förstås utifrån sin kontext.
- Det finns fler förklaringar till att team inte fungerar än samspelet i gruppen som vi vill lyfta, till exempel ledarskapet, arbetets utformning eller övergripande mål och strategier, säger Annika Lantz.

Boken riktar sig lika mycket till studenter inom beteende- och samhällsvetenskapliga utbildningar som till yrkesverksamma personer, till exempel team- och verksamhetsutvecklare, teamledare, chefer, konsulter eller HR-personal.
- Vi försöker erbjuda något hoppfullt, där man utifrån kunskap kan finna praktiska lösningar på problemen, för både studenter och de som löser teamrelaterade problem eller köper tjänster som har med team att göra. Boken är tänkt som en handbok att ha i arbetet under en längre tid, säger Annika Lantz.

Nyfiken på författarna?

Annika Lantz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och professor i arbets- och organisationspsykologi vid Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen är främst teamutveckling, ledarskap och organisatoriska förändringsprocesser. Hon arbetar också som konsult för Fritz Change AB och har tidigare arbetat bland annat som psykoterapeut och handledare i privat praktik. Foto: Lena Katarina Johansson

Daniela Ulber är professor vid Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, HAW, Tyskland. Hon forskar främst inom områdena organisatorisk utveckling och ledarskap, exempelvis ledarskap och organisering av arbetet inom barnomsorgens organisationer. Hon har bred erfarenhet av konsultativt arbete med en systemteoretisk inriktning och coachning och också intresse för utvärdering, utbildningsfrågor och didaktik.

Peter Friedrich, teknologie doktor, är seniorkonsult vid Fritz Change AB, Stocksund, och expert inom organisatorisk utveckling, aktionsforskning och tvärkulturell forskning om innovationsprocesser. Han har en akademisk bakgrund inom industriell ekonomi och var tidigare forskare vid Arbetsmiljöinstitutet och Wiesbaden Business School.