Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Intervju med Ann Enander

Snart utkommer din bok Från storm till terror – individuella och kollektiva reaktioner vid samhällskriser, vad inspirerade dig till att skriva boken?

Hur människor reagerar på och hanterar svåra påfrestningar och kriser tycker jag är bland de mest spännande frågorna inom psykologin. Jag har länge funderat på boken, med inspiration både från egen och andras forskning och från möten med praktiker. Från forskningen kommer modeller och erfarenheter som belyser och förklarar varför vi reagerar som vi gör. Från praktiken kommer konkreta behov av kunskap för att ge bästa möjliga stöd i svåra situationer. Ytterligare en inspirationskälla har varit en önskan att ge en mer nyanserad bild av krisreaktioner än den vi möter i katastroffilmer och sensationsreportage i media.

Vem tycker du ska läsa din bok?

Bokens frågor berör egentligen alla som har en roll i samhällets krishantering, antingen som professionella eller genom frivilliga insatser. Boken vänder sig även till läsaren som är allmänt intresserad av krispsykologi och av människans förmåga att hantera svåra påfrestningar.

Just nu sprider Coronaviruset stor skräck världen över - Vad är dina tre mest konkreta råd till en person som vill vara förberedd på kommande kriser?

Ett budskap i boken är att människor ställs inför skilda typer av utmaningar vid olika typer av kriser. Därför är det svårt att ge allmänna råd för hur man förbereder sig. Generellt är det nog så att vi människor är bättre på att hantera krisen när den väl inträffar än på att förbereda oss inför det otänkbara. Men det är alltid bra att:

  • ha ett förråd av förnödenheter hemma så att man klarar några dygn
  • hålla sig informerad genom så tillförlitliga källor som möjligt
  • tänka igenom och ha en plan för möjliga scenarier.

Nyfiken på författaren?

Ann Enander är legitimerad psykolog och professor emeritus i ledarskapspsykologi vid Försvarshögskolan. Hennes forskning handlar om risk- och krispsykologi, beredskap och ledarskap under svåra förhållanden.