Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Varför uppkommer miljöproblem?

Klimatkrisen är en av mänsklighetens verkliga ödesfrågor, ändå har både nationer och individer svårt att samarbeta kring frågan. Miljöpolitikens villkor utgår ifrån dessa kollektiva problem och ger en heltäckande bild av hur det miljöpolitiska systemet fungerar – både när det kommer till globala strukturer och den enskilda individens attityder och beteenden. Boken är skriven av statsvetarna Sverker C. Jagers och Simon Matti som länge undervisat i miljö och hållbarhet.

– Att förstå varför miljöproblem uppstår och vilken problematik som måste övervinnas för att lösa dem är helt centralt för framtidens beslutsfattare. Vi vet i dag ganska mycket om de naturvetenskapliga processer som ger upphov till miljöproblem och vi har tillgång till nya tekniska lösningar för att åtgärda dem, men i den här boken visar vi att det politiska systemet – i bred bemärkelse – är minst lika viktigt för att hantera miljöproblem i framtiden, säger Simon Matti.

– Det har saknats en lärobok på svenska som tar ett helhetsgrepp om villkoren för miljöpolitik, säger Sverker C. Jagers.

Boken beskriver hur problem kring miljöfrågor uppstår och hur vår syn på dessa problem har förändrats och påverkat politikens utveckling. Den första delen behandlar miljöpolitikens aktörer medan den andra och tredje delen tar upp nationell och internationell miljöpolitik. Ofta har läroböcker i miljö och hållbarhet separata kapitel om grön politisk teori, men i Miljöpolitikens villkor  inleds varje kapitel med en teoridel.

– Teorin behövs för att förstå varför miljöpolitik är viktigt och varför det inte är troligt att miljö och hållbarhetsfrågor kan lösas på frivillig väg. Miljöproblem uppkommer för att människor generellt sett är dåliga på att samarbeta, säger Sverker C. Jagers.

Miljöpolitikens villkor är en grundbok för kurser där miljö och hållbarhet antingen utgör ett inslag eller en huvuddel, oavsett studenternas tidigare förkunskaper inom stats- eller samhällsvetenskap. Den kan även vara relevant för politiker, journalister och en intresserad allmänhet.

– Vår förhoppning är att boken ska användas brett, även inom andra discipliner än statsvetenskap, och vara till hjälp för lärare. Senare i år kommer också en kortversion som är mer lättillgänglig och mindre teoretisk, tänkt att fungera som ett underlag i miljökurser på både universitetet och gymnasiet, säger Sverker C. Jagers.

Nyfiken på författarna?

Sverker C. Jagers är professor i statsvetenskap och föreståndare för Center for Collective Action Research (CeCAR) vid Göteborgs universitet. Hans forskning och undervisning är inriktad mot hållbar utveckling, miljöopinion, miljöpolitik och grön politisk teori. Foto: Karin Andersson

Simon Matti är professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och seniorforskare vid CeCAR. Han forskar och undervisar om miljöproblem och kollektiva dilemman, jämförande miljöattityder och offentlig politik. Foto: Tomas Bergman