Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Välja väg – en samlad och aktuell helhetsbild av utredning, stöd och behandling vid alkohol- och narkotikaproblem

Alkohol- och narkotikaproblem är vanligt förekommande i vårt samhälle. Orsaken till att en person utvecklar dessa problem kan vara många och skiljer sig åt från person till person. Detta ställer krav på att de som arbetar inom verksamheter där de kommer i kontakt med personer som har alkohol- eller narkotikaproblem har bred kunskap gällande såväl utredningar som stöd och behandling.

Detta är anledningen till att Sven-Eric Alborn, Kristina Berglund, Karin Boson och Arne Gerdner bestämde sig för att skriva boken Välja väg – Utredning, stöd och behandling vid alkohol- och narkotikaproblem. Boken innehåller en omfattande forskningsbas som beskriver ett bra utredningsförfarande och grunderna för en kvalitativt god behandling och relevanta stödinsatser, oavsett metod och verksamhetsform. Boken utgår från ett processperspektiv och det som gör den unik enligt Kristina Berglund är dess genomgående individfokus.

– Alkohol- och narkotikaproblem är heterogena tillstånd som finns överallt i vårt samhälle. De kan drabba alla typer av människor, från socialt välfungerande personer till personer med en mer komplex problematik med exempelvis psykiatriska diagnoser, sociala problem eller kriminalitet.

Det är därför viktigt att man, i kontakten med dessa personer inte låser sig vid en specifik typ av behandlingsmetod utan att man tar hänsyn till individen, dennes motivation och situation.

– Alla metoder funkar inte för alla och processen ser olika ut för olika personer. Det är därför det är så viktigt att man som behandlare i mötet med dessa personer har ett brett tänk och försöker en lösning som passar just den personen. Det handlar helt enkelt att identifiera vad för typ av hjälp just den personen behöver. Vissa personer har ett större behov av stöd i form av exempelvis boende eller annan hjälp för att få till en fungerade vardag och andra har större behov av omvårdnad eller behandling, säger Kristina Berglund.

Utöver kapitel om utredning, stöd och behandling innehåller Välja väg även fördjupande kapitel om bland annat psykiatrisk samsjuklighet, tonårsutveckling, individanpassad behandling och vård utan samtycke. Bokens författare behandlar även behovet av samordning mellan olika hjälpande instanser och lyfter fram olika faktorer som kan gynna respektive hindra denna samordning. Välja väg innehåller även genomgående fallbeskrivningar som täcker hela processen.

– Det är en bok som jag själv gärna skulle ha velat läsa när jag började arbeta inom detta område. Det är en faktaspäckad lärobok som innehåller bland annat evidensbaserade metoder och riktlinjer och som ger en allsidig men lättillgänglig forskningsbakgrund och som är uppdaterad vad gäller policyfrågor. Men vi tar också upp sådant som står mellan raderna och som inte alltid går att hitta i existerande riktlinjer. Ett exempel på något sådant är hur man ska resonera i de fall då en person inte är motiverad eller undanhåller information av rädsla för repressalier, säger Kristina Berglund.

Välja väg vänder sig till såväl de som arbetar inom verksamheter som arbetar med personer som har alkohol- och narkotikaproblem som till studenter som utbildar sig till bland annat psykologer, socionomer, beteendevetare och sjuksköterskor. Boken kan även användas av läkare som ett komplement till det medicinska perspektivet.

Nyfiken på författarna?

Sven-Eric Alborn arbetar som leg. psykolog, leg. psykoterapeut, barn- och ungdomspsykolog, handledare och organisationsutvecklare. 

Kristina Berglund är docent i psykologi och arbetar som lektor och forskare vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet sedan snart femton år.

Karin Boson har en doktorsexamen i psykologi och är legitimerad psykolog vid Göteborgs universitet och Högskolan i Innlandet i Lillehammer, Norge. 

Arne Gerdner är socionom och certifierad alkohol- och drogbehandlare samt senior professor i socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping. Doktorerat i psykiatri.