Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ingen bild

Kristina Berglund

Författare

Kristina Berglund är docent i psykologi och arbetar som lektor och forskare vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet sedan snart femton år. Hon är också föreståndare för centrumbildningen (CERA) vid Göteborgs universitet som är ett centrum för tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom riskbruk, skadligt bruk och beroende. Därtill är hon projektledare för det nationella Nätverket för forskning om alkohol- och narkotikaprevention i arbetslivet (NADAL) var syfte är att generera ny kunskap för preventiva metoder i arbetslivet, med hjälp av att utveckla och verka för nationella tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Hon har under flera år varit medlem i Socialstyrelsens expertgrupper när det gäller framtagande av nationella indikatorer och riktlinjer för missbruks- och beroendevård samt blivit anlitad som föreläsare i Sveriges kommuners och regioners (SKR:s) särskilda satsning ”kunskap till praktik”. Därtill har hon varit föreståndare, drivit och utvecklat det nationella kvalitetsregistret Svenskt Beroenderegister (numera Bättre Beroendevård). Hon har byggt upp flera utbildningar alltifrån grundutbildningar, uppdragsutbildningar till utbildningar på masternivå inom beroendepsykologi vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Hennes forskning rör framför allt longitudinella tvärvetenskapliga studier som gäller alkoholberoende där hon under många år följt upp personer med alkoholberoende som gått i olika evidensbaserade behandlingar för att undersöka vilka prediktorer som kan förklara behandlingsutfall. Hennes forskningsområde rör också ungdomar och riskbruk samt arbetslivet som arena för alkoholprevention.

Kristina Berglund är docent i psykologi och arbetar som lektor och forskare vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet sedan snart femton år. Hon är också föreståndare för centrumbildningen (CERA) vid Göteborgs universitet som är ett centrum för tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom riskbruk, skadligt bruk och beroende. Därtill är hon projektledare för det nationella Nätverket för forskning om alkohol- och narkotikaprevention i arbetslivet (NADAL) var syfte är att generera ny kunskap för preventiva metoder i arbetslivet, med hjälp av att utveckla och verka för nationella tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Hon har under flera år varit medlem i Socialstyrelsens expertgrupper när det gäller framtagande av nationella indikatorer och riktlinjer för missbruks- och beroendevård samt blivit anlitad som föreläsare i Sveriges kommuners och regioners (SKR:s) särskilda satsning ”kunskap till praktik”. Därtill har hon varit föreståndare, drivit och utvecklat det nationella kvalitetsregistret Svenskt Beroenderegister (numera Bättre Beroendevård). Hon har byggt upp flera utbildningar alltifrån grundutbildningar, uppdragsutbildningar till utbildningar på masternivå inom beroendepsykologi vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Hennes forskning rör framför allt longitudinella tvärvetenskapliga studier som gäller alkoholberoende där hon under många år följt upp personer med alkoholberoende som gått i olika evidensbaserade behandlingar för att undersöka vilka prediktorer som kan förklara behandlingsutfall. Hennes forskningsområde rör också ungdomar och riskbruk samt arbetslivet som arena för alkoholprevention.