Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ingen bild

Sven-Eric Alborn

Författare

Sven-Eric Alborn arbetar som leg. psykolog, leg. psykoterapeut, barn- och ungdomspsykolog, handledare och organisationsutvecklare. I mer än 40 år har han arbetat med utredning, behandling, handledning, verksamhetsledning och verksamhetsutveckling, samt även undervisat. Hans kliniska erfarenhet utgörs av utredning, diagnostisering och behandling av barn, ungdomar och vuxna, par och familjer med beroende och andra psykiatriska problem. Därtill handleder och undervisar han personal som arbetar inom dessa områden. Förutom det kliniska arbetet, har han verkat som chef, processledare, projektledare, och verksamhetsutvecklare, främst inom psykiatri och beroendevård. Han har dessutom stöttat utveckling av sociala boenden för personer med psykiatrisk samsjuklighet. Vad gäller organisation och ledning har han arbetat med förbättringsarbete av samverkan inom och mellan sjukvården, kommuner och andra vårdgivare, samt med brukarorganisationer. Han har också tillsammans med universitetet och socialtjänst utvecklat ett regionalt forskningsråd för beroende från vilket senare en centrumbildning vid Göteborgs universitet för utbildning och forskning inom beroendeområdet utvecklats (CERA). Han har deltagit i en nationell ledningsgrupp för att ta fram kvalitetsregister för beroendevård, samt varit nationellt ansvarig i ett projekt om förbättring av vård och stöd för patienter med psykiatrisk samsjuklighet. Sedan många år föreläser han inom universitet på olika nationella konferenser och utbildningsdagar. Sven-Eric Alborn har varit biträdande verksamhetschef med särskilt ansvar för utvecklings- och utbildningsfrågor vid Beroendekliniken i Göteborg i tio år, samt arbetat som utvecklingsledare i Region Halland för att bygga upp en integrerad beroendevårdkedja i fem år. För närvarande verkar han som organisationskonsult med stöd för ledningsgrupper inom vårdsektorn, numera inom ramen för en egen verksamhet.

Sven-Eric Alborn arbetar som leg. psykolog, leg. psykoterapeut, barn- och ungdomspsykolog, handledare och organisationsutvecklare. I mer än 40 år har han arbetat med utredning, behandling, handledning, verksamhetsledning och verksamhetsutveckling, samt även undervisat. Hans kliniska erfarenhet utgörs av utredning, diagnostisering och behandling av barn, ungdomar och vuxna, par och familjer med beroende och andra psykiatriska problem. Därtill handleder och undervisar han personal som arbetar inom dessa områden. Förutom det kliniska arbetet, har han verkat som chef, processledare, projektledare, och verksamhetsutvecklare, främst inom psykiatri och beroendevård. Han har dessutom stöttat utveckling av sociala boenden för personer med psykiatrisk samsjuklighet. Vad gäller organisation och ledning har han arbetat med förbättringsarbete av samverkan inom och mellan sjukvården, kommuner och andra vårdgivare, samt med brukarorganisationer. Han har också tillsammans med universitetet och socialtjänst utvecklat ett regionalt forskningsråd för beroende från vilket senare en centrumbildning vid Göteborgs universitet för utbildning och forskning inom beroendeområdet utvecklats (CERA). Han har deltagit i en nationell ledningsgrupp för att ta fram kvalitetsregister för beroendevård, samt varit nationellt ansvarig i ett projekt om förbättring av vård och stöd för patienter med psykiatrisk samsjuklighet. Sedan många år föreläser han inom universitet på olika nationella konferenser och utbildningsdagar. Sven-Eric Alborn har varit biträdande verksamhetschef med särskilt ansvar för utvecklings- och utbildningsfrågor vid Beroendekliniken i Göteborg i tio år, samt arbetat som utvecklingsledare i Region Halland för att bygga upp en integrerad beroendevårdkedja i fem år. För närvarande verkar han som organisationskonsult med stöd för ledningsgrupper inom vårdsektorn, numera inom ramen för en egen verksamhet.