Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Intervju med Maria Bauer

Boken Hot och våld på jobbet utkommer nu i en andra upplaga. Vad är nytt i den reviderade upplagan av boken?

Boken har en ny presentation av scenarioträning i en tecknad illustration. Vi har också skrivit ett nytt kapitel om stressreducerande metoder för att ge medarbetare bättre förutsättningar att kunna bemöta och hantera hot och våld.

Vem kan ha nytta av boken och hur kan den användas för att motverka hot och våld på arbetsplatser?

Särskilt utmanade uppdrag inom rättssväsende, socialförvaltning, sjukvård, skola om omsorg. Men även medarbetare och chefer inom andra organisationer och även detaljhandel, säkerhetsbranschen etc.

Vilka är dina bästa tips till arbetsgivare som vill ha en arbetsplats fri från hot och våld?

Arbeta med rutiner och bemötande dagligen. Det finns starka skäl att arbeta med vardagsarbetet för att förebygga hot och våld. Kunskap om psykisk ohälsa, beroendesjukdom och riskbedömning är viktigt också.

Nyfiken på författaren?

Maria Bauer är beteendevetare med inriktning på psykologi. Hon började sin yrkesverksamma bana som vårdbiträde och vårdare inom omsorg, psykiatri och kriminalvård på 1990-talet. Därefter har hon arbetat som klientinspektör och personalutbildare inom Kriminalvården. I dag driver Maria Bauer eget konsultföretag och är en flitigt anlitad föreläsare, handledare och utbildare med betoning på bemötande, konflikthantering, säkerhet och trygghet inom vård, rättsväsende, socialtjänst, omsorg och skola. Hon fungerar även som rådgivare för klienter med särskilt komplex problematik. Våren 2017 utsågs Maria till Årets beteendevetare 2016 av bland annat Akademikerförbundet SSR.